March 4, 2018

Vems sanning lever du?

lie

Vems sanning lever du? Canal 2nd Opinion (2op) är helt politiskt och religiöst obunden. Vi vill främja yttrandefrihet och mångfald. Canal 2nd Opinion vill ifrågasätta rådande paradigmer, vi vill vidga vyer, och ta upp frågor som många enskilda människor känner, men som samhället inte ger oss verktyg att hantera. Vi ger oss in i svåra frågeställningar där vi ibland får acceptera att det inte alltid går att få ett svar. Det som i bland kallas konspirationsteorier i media och av myndigheter. Vi vill undersöka vad som styr människors val och varför det måste vara så? Vi vill granska makthavarnas paradigmer,…