Satsa på företagshälsa i Värnamo

Det kan vara en god idé att satsa på företagshälsa i Värnamo. Om ni har behov av en bra företagshälsa i Värnamo så kan ni få det via Adavio. Något som alla företag bör kunna erbjuda sina anställda, det är just företagsvård. Det så att de kan få vård eller hälsoundersökningar via jobbet. Om ni väljer att anlita Adavio gör ni ett bra val. De anställda får komma till en läkare direkt, utan att gå via en sjuksköterska. Detta företag jobbar förebyggande och hälsofrämjande bland annat genom att se över arbetsmiljön. De gör även ekonomiska bedömningar och andra riskinventeringar så att skador kan undvikas. På detta företag finns det läkare, arbetsterapeuter och ergonomer. Som arbetsgivare är du skyldig att se till att ge dina anställda den företagshälsovård som krävs i respektive yrke, det enligt arbetsmiljölagen. Så det är viktigt att du ser till att det finns att tillgå hos er i ert företag.

I Värnamo kan ni få bra företagshälsovård

När det gäller företagshälsa Värnamo så kan ni välja att anlita en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Genom företagshälsovård på företaget så kan ni få hjälp med att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser. Adavio erbjuder bra företagshälsovård med ergonomer, företagssköterskor, företagsläkare, arbetsmiljöingenjörer, beteendevetare, psykologer och sjukgymnaster. Så är det så att du är en arbetsgivare som har behov av bra företagshälsa, så kan det vara bra att anlita detta företag. Om du vill veta mer om vad de har att erbjuda så har de en hemsida du kan besöka. Det går även bra att kontakta dem så kan de berätta mer.