freedom net

Tvångsvaccinering på framfart i Europa – så här protesterar du!

Trenden är tydlig. Allt fler ledande politiker och enskilda länder i Europa proklamerar för införandet av tvångsvaccinering. Ställer du upp på det?
Om inte, så är det dags att reagera och agera. Just nu pågår det en kampanj för att lyfta frågan och ge medborgarna en röst mot denna utveckling i Europa. EFVV (European Forum for Vaccine Vigilance) är en allians av olika föreningar som nu vill kraftsamla mot tvångsvaccinering. I en uppstartad namninsamling kräver de följande:

1. Att obligatorisk vaccinering avskaffas i hela Europa eftersom det bryter mot våra universella mänskliga rättigheter,
2. Att obligatorisk vaccinering aldrig blir infört i något land där där vacciner endast rekommenderas för närvarande
3. Att försiktighetsprincipen tillämpas vid vaccination i Europa
4. Att EU-medborgare får åtnjuta fritt vaccinval och informerat samtycke
5. Att ett effektivt oberoende europeiskt rapporteringssystem för vaccinbiverkningar (VAER) inrättas för att övervaka vaccinsäkerheten. (Vaccine Adverse Affect Rapportering).

För att det ska bli en politisk debatt på EU-nivå i frågan krävs det en miljon signaturer från minst sju EU-länder. Dela och sprid informationen vidare för att ge namninsamlingen den omfattning som behövs.

Klicka på denna länk för att skriva under petitionen:
https://www.change.org/p/freedom-europe-stoppa-medicinsk-tv%C3%A5ngsbehandling-av-v%C3%A5ra-barn

För mer information om kampanjen:
http://freedomeurope.net/

vaccination 630

Alla svenska föräldrar smittar sina barn med mässling

På senare tid har en hätsk hetsjakt rasat i gammalmedia där hysteriska och till vansinnets rand upprörda föräldrar och minst lika upprörda proffsdebattörer (varav merparten inte tycks ha egna barn) förfasat sig över att några andra föräldrar i detta avlånga land medvetet velat smitta sina ovaccinerade barn med mässling på naturlig väg.
Låt oss reda ut detta en gång för alla.

Före massvaccinationernas tid gjorde man precis så: Om ett barn fick t ex mässling sammanförde man barnen i närområdet så att alla eller så många som möjligt skulle kunna bli smittade. Detta eftersom barnsjukdomar är bäst att ha när man är barn (komplikationer är generellt vanligare i vuxen ålder). Detta förhållningssätt hade stöd av läkare och annan sjukvårdspersonal. Många inom vården menade också att en barnsjukdom stärker barnets eget immunförsvar vilket skyddar mot sjukdomar längre fram i livet. I dag råder delade meningar om denna medicinska filosofi.
Det är frivilligt att vaccinera i Sverige – vi lever i en demokrati med lagstiftade valmöjligheter. Men majoriteten väljer ändå att vaccinera sina barn mot t ex mässling, vilket innebär att det är väldigt svårt för ovaccinerade barn att få sjukdomen på naturlig väg. Alla som vaccinerar väljer dock att smitta ner sina barn med mässling på konstgjord väg eftersom vaccinet innehåller mässlingvirus. Vaccinerade barn får alltså det som kallas för atypisk mässling. Man kan därför lugnt konstatera att alla föräldrar i Sverige smittar sina barn med mässling – majoriteten gör det på kemisk väg (med vaccin).
Om det är olagligt att medvetet smitta sina barn med mässling, som en professor i civilrätt gått ut och påstått i media, så bör alltså MPR-vaccinet förbjudas.

 

Fotnot: Mässlingsvaccinet innehåller levande virusstammar från mässlingssmitta. Visserligen försvagade, men i kombination med övriga beståndsdelar så ger vaccinet atypisk mässling. ”Nu visar provsvar att barnet inte har mässlingen, utan att det är en kraftig reaktion på det mässlingsvaccin barnet fick sex dagar innan det första sjukhusbesöket.”

Länk:
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/misstankt-masslingsfall-pa-sos/repqcm!xt9gysgiGJF4rAZP75CHPA/

 

Artikel av: Stefan Whilde, författare, journalist och folkbildare som studerat vaccinfrågan i 20 år. Aktuell med den kontroversiella tankeboken ”Det är farligt att leva – man kan dö”.

Länk till Adlibris:
http://www.adlibris.com/se/bok/det-ar-farligt-att-leva—man-kan-do-9789187679377

Länk till bokens Facebook-sida:
https://www.facebook.com/farligtattleva/

farligt att leva

bilderberg swe 2017

Här är Sveriges deltagare vid Bilderbergmötet 2017

2017 års Bilderbergmöte hålls mellan den 1 och 4 juni på Westfields Marriott i Chantilly Virginia i USA. Något av en favoritlokal för Bilderbergmötena, då det på samma plats tidigare hållits möten här under åren 2002, 2008 och 2012.
2017 års möte är det 65:e i ordningen och som vanligt finns det ett antal svenska deltagare på inbjudningslistan.
I år är det partiledaren Annie Lööf (C), Johanna Rosén, professor i materialfysik vid Linköpings Universitet och Marcus Wallenberg från SEB som deltar.

USA:s president Donald Trump står inte med på deltagarlistan. Däremot är ”The Trump Administration” ett av huvudämnena för diskussionerna. En annan diskussionspunkt hanterar frågan om globalismen kan saktas ner. Ett udda perspektiv när det kommer från stora företagsledare, som normalt hejar på och profiterar på globalism.
”Varför växer populismen?” är ett annat huvudbry som ska diskuteras för de som står populisterna allra längst ifrån.

Listan för årets diskussionsämnen är:

1 The Trump Administration: A progress report

2 Trans-Atlantic relations: options and scenarios

3. The Trans-Atlantic defence alliance: bullets, bytes and bucks

4. The direction of the EU

5. Can globalisation be slowed down?

6. Jobs, income and unrealised expectations

7. The war on information

8. Why is populism growing?

9. Russia in the international order

10. The Near East

11. Nuclear proliferation

12. China

13. Current events

 

Se hela deltagarlistan här:
http://www.bilderbergmeetings.org/participants.html

Pressmeddelande om årets möte:
http://www.bilderbergmeetings.org/press-release.html

whilde

Ett öppet sår som bara frihet kan bota

Författare Stefan Whilde.

Vi svenskar släpar omkring på ett gammalt arv som i sig är ett ärr som då och då går upp och blöder och blir infekterat.

Och för varje gång som såret blir infekterat försöker samhället hämma infektionen. Det kan vara med hjälp av en politisk konflikt (så att vi tillfälligt glömmer bort såret), det kan vara banbrytande forskning som ger oss hopp för stunden, det kan vara skräckrubriker i orwellsk anda om en tidigare ofarlig sjukdom som ”plötsligt” visar sig vara jättefarlig (”Men lugn, gott folk, vi har ett nytt vaccin på gång!”) eller det kan vara en festlig tradition som likt ett plåster täcker över det fula ärret.

Arvet/ärret har sin grund i religionen, i kyrkan, men togs i slutet av 1800-talet över av den socialdemokratiska rörelsen. Det var då som August Palm höll ett brandtal om ”den vårdande staten”. Under statens beskyddande vingar skulle folket få kura.

Staten ger med ena handen (bidrag, mediciner, lösningar) och tar med den andra (höga skatter, sjukdomsdiagnoser, konflikter). Kyrkan hade, som redan nämnts, tidigare den rollen. ”Du står under Gud (staten), lägg din tillit inte till dig själv utan till Gud (Staten), Gud (staten) tar hand om dig men straffar dig också när så behövs.”

Eftersom nu staten ska vårda oss så framstår det svenska medicinska monopolet som ganska begripligt. Det fyller en funktion. Endast skolmedicinen får lindra sjukdomssymtom, endast läkemedelsindustrin får sälja ”läkemedel”. Går behandlingen fel kan vi skylla på läkaren (som i sin tur ofta men inte alltid skyddas av staten/systemet). Vi behöver inte ta något eget ansvar att tala om och skolmedicinen bidrar med att ”vetenskapligt” förklara att sjukdom handlar om kemiska processer som vi människor inte kan styra över. I det läget blir också sjukdomen i sig Gud/staten, eftersom vi måste underkasta oss den. Och vi måste underkasta oss skolmedicinens behandlingar. För vi har ingen egen makt.

I andra länder har människor däremot egen makt. I Tyskland, England, Indien, Frankrike har människor makt. Från och med 2017 har människor makt i Schweiz för då införlivas flera läkekonster – däribland homeopati, örtmedicin och kinesisk akupunktur – i det schweiziska försäkringssystemet. Schweiz inför HÄLSOFRIHET.

I ljuset av övriga världen och i ljuset av demokratins memento framstår det svenska medicinska monopolet som förlegat och förtryckande.

De som ändå slåss för att behålla monopolet har en tendens att (medvetet) vilja missförstå vad hälsofrihet är och betyder. De blandar ihop hälsofrihet med business och tror att alternativmedicinska läkare och terapeuter tänker sko sig på sjuka människor som tydligen inget vet och inget kan och därför inte klarar av att välja själva (det måste ju staten/monopolet göra åt dem).

Monopolförespråkarna menar också att vid hälsofrihet ska alla läkekonster och behandlingsmetoder bedömas på skolmedicinens villkor. Men man kan inte bedöma ett lejon (homeopatin) utifrån en buffels (skolmedicinens) förutsättningar.

Om en läkekonst (skolmedicinen) arbetar efter teorin contraria contrariis curantur (motsatt botar) och en annan läkekonst (homeopatin) arbetar efter teorin similia similibus curantur (lika botar) så inser vi snart att varje läkekonst måste förstås och förklaras utifrån sina egna regler, visioner och praktiska funktioner.

I praktiken innebär hälsofrihet ett prestigelöst och jämlikt samarbete mellan olika läkekonster och behandlingsmetoder på individens villkor och efter individens önskemål och unika situation. Vid sjukdom bör jag, som individ, vara delaktig i valet av behandlingsmetoder. Individens ansvar – individens inflytande.

Hälsofrihet är, precis som yttrandefrihet, näringsfrihet, föreningsfrihet och tryckfrihet, en demokratisk rättighet och en självklarhet i en frisk och levande samhällskropp. Det är hög tid att avveckla det gamla, uttjänta medicinska monopolet och bjuda in människor att ta ett större ansvar. Ansvar ger inflytande och inflytande ger hälsa!

Det är med hälsofrihet som vi botar det blödande, infekterade såret.

 

Stefan Whilde november 2016

precariat bilderberg 2016

Förespråkare för medborgarlön till Bilderbergmötet – innehar ett huvudämne 2016

Några dagar före starten av Bilderbergmötet 2016 släpptes det via den officiella hemsidan en del information om själva mötet och dess deltagare. En inbjuden udda fågel, som sticker ut detta år är Guy Standing.

Guy Standing är en ekonom med specialitet inom arbetsmarknad och social politik. Han är också en av grundarna till nätverket Basic Income Earth Network (BIEN), som driver frågan med medborgarlön till världens befolkning. BIEN:s mål är att göra medborgarlön till en mänsklig rättighet. D.v.s. att alla medborgare ska ha rätt till en villkorslös basinkomst, lika för alla, så att alla typer av andra bidrag kan slopas. Meningen med detta är också att omdefiniera vad arbete är. Guy Standing menar t. ex. att det arbete som utförs i familjer, bland vänner, grannar och i föreningsliv borde få en högre status.

2011 kom han ut med boken ”Prekariatet: den nya farliga klassen”. En mycket uppmärksammad bok om en växande global samhällsklass kallad Prekariatet.
Denna klass består av människor som tvingas underkasta sig osäkra anställningsvillkor, som får stå ut med kortvariga och dåligt betalda arbeten. Det är en klass arbetare utan hopp om framtida förändring som vant sig vid instabilt arbete och boende. En klass som hamnar i utanförskap och psykologisk stress.

Inte nog med att Guy Standing är inbjuden till själva Bilderbergmötet 2016. Ett av huvudämnena bär nästan samma titel som hans uppmärksammade bok. Punkt 9 på listan av de ämnen som ska avhandlas på Bilderberg 2016 är ”Precariat and middle class”.

 

630bild 2016 amnen

 

 

Bilderbergmötet har en historia av att ta upp ämnen som är betydelsefulla i tiden. 2016 års ämnesval visar att eliten räknar med att denna ökade massa av medborgare, som känner ett utanförskap i det egna landet, kommer att spela en viktig roll i framtiden. Redan nu kan vi se en trend i världens förorter, där polis, räddningstjänst och ambulanspersonal attackeras av egna invånare. Likaså ser vi i vissa länder det motsatta, där myndigheter i stället för att skydda, attackerar sina egna medborgare.
Politiker som uttalar sig om detta fenomen, kräver hårdare tag och mer bestraffning. Men om denna klass, som inte ser sig delaktig i samhället ökar ännu mer, bör man nog snarare ställa sig frågan:
Hur hamnade vi här?

 

Lista på ämnen vid Bilderberg Meeting 2016:

http://bilderbergmeetings.org/press-release.html

 

Boken Prekariatet: den nya farliga klassen :

http://urskola.se/Produkter/178940-En-bok-en-forfattare-Prekariatet

http://www.svd.se/prekariatet-ett-vaxande-monster

https://sv.wikipedia.org/wiki/Prekariat

 

Övrigt:

http://2op.se/2016/06/07/har-ar-sveriges-deltagare-vid-bilderbergmotet-2016/

http://2op.se/2015/09/16/bilderberg-2014-diskuterade-flyktingstrommar-vad-visste-man-da/

http://www.basicincome.org/