Ärendedebatt om budgetramarna 2014

Motion om tvångsvaccinering avslås 28 april 2017

Den omtalade motionen från Sofia Arkelsten (M), om att det allmänna vaccinationsprogrammet bör vara obligatoriskt avslås. Det meddelar socialutskottet på sin hemsida i ett betänkande idag.
Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga motioner som berör vaccinationer.
Det finns reservationer mot beslutet att avslå motionerna, men inga nya uttalanden berör frågan om att införa tvångsvaccinering i Sverige. I stället föreslår flera politiker att man kontinuerligt utvärderar vaccinationsprogrammet.

Vidare föreslås också att regeringen bör satsa på en omfattande informationskampanj för att stäva det växande motståndet mot vaccinering i Sverige.

Så här skriver socialutskottet:
”Det allmänna vaccinationsprogrammet har god täckning och de flesta barn är i dag skyddade mot exempelvis mässling och polio. Det förekommer dock skepsis mot vaccinationer, både de vaccinationer som ingår i basprogrammet och andra. Enligt vår mening är det dock av samhälleligt intresse att vaccinationsprogrammet genomförs i sin helhet, och många av de myter och felaktiga uppgifter som cirkulerar om vaccinationsprogrammet behöver enligt vår mening bemötas och slås hål på. Vi anser därför att regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att utforma en informationskampanj om fördelarna med och nödvändigheten av barnvaccinationsprogrammet.

Regeringen bör även utreda hur barnvaccinationsprogrammet ska kunna säkras i hela landet. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om detta.”

 

Debatt om folkhälsofrågorna kommer att hållas i riksdagen den 4/5 och direktsänds i webb-TV via riksdagens hemsida.

Läs hela betänkandet via länken här:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/folkhalsofragor_H401SoU7

Läs tidigare artikel om ämnet tvångsvaccinering i Sverige:
http://2op.se/2017/03/20/stort-fokus-pa-vacciner-i-riksdagen-ska-obligatorisk-vaccination-inforas/

650 obl vaccin Arkelsten

Stort fokus på vacciner i riksdagen – ska obligatorisk vaccination införas?

Mässlingsutbrott  -  ett vapen för de som lobbar för tvångsvaccinering?

Just nu är det stort fokus på vaccinationsfrågor i media. Det mesta handlar om ett mindre mässlingsutbrott i Stockholm som enligt den senaste uppgiften från Aftonbladet drabbat 10 personer, varav 7 barn. Ett av fallen som det skrivits om i media, var i själva verket orsakat av mässlingsvaccinet. Det är oklart om detta vaccinerade barn lyckats smitta någon annan med sina symptom.

Liksom i tidigare fall där mässlingen uppmärksammas i mindre eller större utbrott i världen, kommer det ganska tätt på medierapporteringen krav på tvångsvaccinering. Det skedde i USA efter ett mässlingsutbrott på Disneyland 2014. Då anklagades hela anti-vaccinrörelsen för att ligga bakom mässlingsfallen och en landsomfattande vaccinkampanj startade vilket fick både dåvarande president Obama och Hilary Clinton att offentligt gå ut och saluföra vaccinering. Året efter infördes en lag om tvångsvaccinering i just Kalifornien. Lagen kallas för Bill 277 och innebär att man kan neka barn rätt till barnomsorg och skola om det inte finns papper på fullgod vaccinering.

Ett mässlingsutbrott i Berlin mynnade i början av 2015 ut i rubriken om att en 18 mån gammal pojke dött av mässlingen. Den nyheten kablades ut över hela världen och en tysk hälsosenator propagerade i samband med det för obligatorisk vaccinering mot mässlingen. Både nyheten om dödsfallet och saluförandet av tvångsvaccinering mot mässlingen levererades på en presskonferens, innan pojkens dödsorsak hade utretts. I efterhand har senatorn ursäktat sig med att han fått uppgifterna från sitt hälsodepartement. Flera uppgifter i Tysk media säger att barnet även led av en allvarlig hjärtsjukdom, vilket inte kunde uteslutas vara orsaken till den tragiska händelsen. Men man påpekade att om pojken inte hade fått mässlingen, hade han kanske klarat sig.

Motion om obligatorisk vaccination debatteras i riksdagen.

Tvångsvaccinering infördes aldrig i Tyskland, men nu är det i samband med rubrikerna i Sverige återigen dags att aktualisera ämnet.
Moderaten Sofia Arkelsten hakade på Disneytrenden 2015 och lämnade då in en motion om att hela det svenska vaccinationsprogrammet skulle vara obligatoriskt. Nu kommer fortsättningen i frågan när den motionen tillsammans med flera andra som handlar om vaccinationer ska behandlas av Socialutskottet i Riksdagen.
Torsdagen den 23 mars 2017 bereder utskottet 89 motioner som allmänt berör folkhälsofrågor och specifikt 16 st av dem berör vacciner. Bland vaccin-motionerna finns som sagt Sofia Arkelstens motion om att hela vaccinationsprogrammet ska vara obligatoriskt. Även hennes partikamrat Jesper Skalberg Karlsson (M) hakar på och kräver samma sak.

Hillevi Larsson (S) motionerar om att alla ska ha rätt till samma vaccinationsskydd i Sverige med tonvikt på TBC-vaccin och att även pojkar ska erbjudas HPV-vaccin. Hillevi Larsson förslår även att det ska bli obligatorisk att  informera om biverkningar i samband med varje vaccination.
Bland de andra motionerna som handlar om vacciner finns förslag om att TBE-vaccin ska erbjudas gratis till fler, att även pojkar ska få tillgång till HPV-vaccin och att vaccinering mot rotavirus ska ingå i ett nationellt program.
Två motioner tar även upp ersättningen för de narkolepsidrabbade efter massvaccineringen med Pandemrix, där man anser att de som skadats för livet ska ha rätt till full ersättning.

Lång väg kvar till fast beslut om obligatorisk vaccinering.

Socialutskottet bereder alla motioner den 23 mars 2017.  Den 28 april offentliggörs förslag på hur motionerna ska behandlas. Därefter hålls en debatt i kammaren den 4 maj 2017 som avslutas med beslut om vilka motioner som ska skickas vidare till regeringen för eventuell utredning. Om regeringen väljer att starta en utredning ska det skickas ut remissförfrågan till experter på området. Därefter kan regeringen författa en proposition som riksdagen sedan röstar om. Det är med andra ord lång väg kvar till ett fast beslut om tvångsvaccinering i Sverige.

Helt klart är att vacciner finns högt på politikers agenda. Frågan är vilken inblandning vaccin-lobbyisterna har, när det så påpassligt förekommer stora rubriker om sjukdomsutbrott i samband med att politiska beslut ska fattas.
Risken är att man förbiser själva kärnfrågan, om vaccinering som metod är den allra bästa att ta till för att stärka folkets immunitet när det gäller sjukdomar som t ex mässlingen. Efter en naturligt genomgången mässlingssjukdom får man livslång immunitet. Vid vaccinering är det inte ens klarlagt hur länge immuniteten varar.

Vill du påverka politikerna i frågan kan du kontakta dem via länken här.
Längre ner på sidan hittar du alla ledamöter i Socialutskottet:
http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/socialutskottet/
Läs mer om Socialutskottets beredning den 23 mars:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/folkhalsofragor_H401SoU7

 

 

fakta riksdagsarbete

630-regeringen-utreder-narkolepsi

Regeringen anslår 600 000 kr till ny utredning av narkolepsiskandalen

Nu ska kunskapsluckorna fyllas om uppkomst och behandling av sjukdomen narkolepsi, som drabbade många unga efter massvaccineringen i Sverige 2010. Regeringen har under hösten 2016 gett Vetenskapsrådet uppdraget och avsätter 600 000 kr för en ny utredning, som är en uppföljning av en tidigare utredning från 2011/12.
Uppdraget går, liksom det förra, ut på att kartlägga forskning med relevans för uppkomst och behandling av narkolepsi och att identifiera kunskapsluckor inom området. Det nya med den här utredningen är att den görs i samråd med de drabbades förening ”Narkolepsiföreningen Sverige” och andra berörda.
Detta kanske kan driva utredningen i en annan riktning, än om enbart myndigheter som tenderar att ”skydda sin egen rygg” själva utreder saken. Ett tydligt exempel på hållningen, att myndigheter skyddar varandra, kunde man se i SVT Aktuellt den 20 maj 2016. I en omtalad intervju i SVT Aktuellt, vägrar statsepidemiolog Anders Tegnell svara på frågan om man vet vad i vaccinet som orsakade narkolepsi. För honom är det viktigare att upphandla vaccin till framtida pandemilarm. Biverkningarna får ”läkemedelsmyndigheterna” ansvara för, menar Tegnell.

Uppdraget med den nya narkolepsiutredningen ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2017.

Bakgrund:
Det var efter ett pandemilarm från WHO 2009 som det beslutades att Sveriges befolkning skulle erbjudas influensavaccinet Pandemrix. Detta ledde till stor tragedi för många familjer, då 100-tals barn drabbades av ett livslångt lidande i forma av sjukdomen narkolepsi. Efter denna skandal har det varit svårt att få ansvariga att ta till orda om händelseutvecklingen.

Länkar:

Uppdraget från regeringen:
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2016/12/uppdrag-att-genomfora-en-kartlaggning-av-forskning-med-relevans-for-uppkomst-och-behandling-av-sjukdomen-narkolepsi/

http://www.regeringen.se/4ad6ee/contentassets/72ab9f3c873e449aad09093059269c65/uppdrag-att-genomfora-en-kartlaggning-av-forskning-med-relevans-for-uppkomst-och-behandling-av-sjukdomen-narkolepsi.pdf

Se video med Anders Tegnell som vägrar svara på frågan om han vet vad i vaccinet som orsakade narkolepsi:
https://www.youtube.com/watch?v=e1m1_XwXzrs

anders-tegnell

svt-vaccin

SVT-programledaren vaccinerade sig i sändning – blev sjuk !

SVT-programledaren Åsa Avdic offrade sig för kampanjen och tog influensavaccinet i direktsänd TV 2015. Två dagar senare låg hon sjuk i influensa.
- Hur funkar det här? Frågar hon professor Gösta Bucht ?
Han svarar:
- Nej, det var inte influensan du hade, bara liknande symptom så att säga…
 
Vaccinationslogik:
När man vaccinerar sig blir man aldrig sjuk, men man kan visa symptom…

SVT Gomorron Sverige 7 november 2016 finns inte längre att se på Svtplay. Däremot kan du se och dela videon på Canal 2nd Opinion Facebook:de niro ny film

Robert De Niro producerar ny egen vaccindokumentär ?

Robert De Niro skapade rubriker när han ville visa en vaccinkritisk dokumentärfilm på Tribeca Film Festival tidigare i år. Filmen visades aldrig på festivalen, men De Niro har stått upp i sak och menar att det finns saker att undersöka gällande vacciner, vaccinindustrin och säkerheten kring vacciner. De Niro har ett eget barn med diagnosen autism. Något som De Niro och hans fru själva kopplar till en vaccination.

Nu riktas ny uppmärksamhet mot honom, då det framkommit att han själv tillsammans med filmproducenten Harvey Weinstein just nu arbetar med en egen dokumentär i ämnet vaccin. På frågan nyligen angående den stoppade vaccindokumentären, om han skulle visa just den filmen igen svarar han:

”Nej, jag jobbar på något annat. Harvey Weinstein och jag arbetar på att göra en dokumentär, men jag vill inte prata så mycket om det, eftersom när jag pratar om det händer något. Men det är vad vi planerar att försöka göra.”

Detta är ett filmprojekt som säkert skulle skapa stor uppmärksamhet. Harvey Weinstein är en välmeriterad filmproducent med filmer som Pulp Fiction, Will Hunting, Gangs of New York, Shakespeare in Love och  The King’s Speech på sin långa CV.

Läs mer:

http://www.vulture.com/2016/05/robert-de-niro-vaccines-cannes-hands-of-stone.html

http://www.indiewire.com/article/robert-de-niro-developing-vaccines-documentary-harvey-weinstein-vaxxed-20160521

http://uproxx.com/movies/robert-de-niro-harvey-weinstein-vaccine-documentary/

http://2op.se/2016/04/14/robert-de-niro-det-finns-mer-att-undersoka-i-amnet-autismvacciner/