SEED the untoldstory

Under de senaste 100 åren har 94 % av frösorterna förlorats

Se trailern till filmen SEED: The Untold Story.
Filmen berättar
den dramatiska historien om fröer och den globala kampen för att bevara dem. Varje kärna av ett utsäde bär ett hopp om framtiden. Men framtiden är i riskzonen när högteknologiska utsädesföretag tar kontroll genom patent och genetisk modifiering. Det hotar den oersättliga mångfalden och våra fröers arv.

Filmen SEED följer en rad bönder, engagerade forskare och visionära samlare av utsäde som passionerat engagerar sig i att rädda vår planets mångfald av utsäde.
SEED: The Untold Story, vill inspirera tittaren att vara en del av en modig ny rörelse som hängivet vill trygga oss en hållbar framtid.

 

Se trailern här:
https://vimeo.com/97882647

https://ceseedproduction.wordpress.com/

http://www.collectiveeye.org/

GMOlax

Sensationellt godkännande av GMO-djur som livsmedel i USA

För första gången har nu ett GMO-djur godkänts som livsmedel. Beslutet fattades av den amerikanska Food and Drug Administration (FDA) den 19 november 2015 och det gäller en genmodifierad fisk som kallas ”AquAdvantage lax”. Den skapade GMO-laxen kan ta emot högre nivåer av tillväxthormon än vild lax och växer till full storlek på 18 månader i stället för som normalt på 3 år.
Utvecklingen av laxen har pågått under flera år och kritiken mot skapandet av GMO-djur generellt och just denna lax i synnerhet har varit stark. Det finns farhågor om vad som kan ske om GMO-laxen rymmer från odlingarna och kommer ut i öppna vatten. Forskare har räknat på och kommit fram till att den transgena fisken skulle kunna konkurrera ut sina vilda artfränder på 40 generationer, om de skulle komma ut. FDA anser nu att risken för inblandning av GMO-fisk i öppna hav är mycket liten.
Mer kritik riktas även mot att man inte ställer krav på särskild märkning av den nya GMO-laxen. Jaydee Hanson, talesperson för en miljögrupp  i Washington DC, säger till Nature.com att: ”Om detta är en så bra produkt, borde företaget självt vilja marknadsföra märkningen av det”. Men så kommer det troligtvis inte att bli.

Förespråkare för GMO-tekniken när det gäller levande djur spår nu att det detta kommer att sporra utvecklingen av fler GMO-djur. En revolutionerande ny GMO-teknik kallad Crispr Cas9 har skapat möjligheter till att enklare skapa allehanda GMO-experiment. Nyligen lanserades en GMO-microgris i Kina, som man vill sälja som ett trendigt husdjur, där man själv kan välja mönster på grisen.

Frågan som inte ställs i någon vetenskaplig rapportering kring dessa GMO-experiment är på vilken sätt detta påverkar synen på levande organismer. Är detta en väg till mer ”robotisering” när vi nu tillåter programmering av djuren?

 

 

Läs mer:

Salmon is first transgenic animal to win US approval for food

http://www.nature.com/news/salmon-is-first-transgenic-animal-to-win-us-approval-for-food-1.18838?WT.mc_id=TWT_NatureNews

Gmo-djur godkänns som människoföda i USA:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6306929

Genmodifierade laxar farliga i frihet:

http://fof.se/tidning/2013/8/artikel/genmodifierade-laxar-farliga-i-frihet

GMO-mikrogrisar såldes som söta husdjur i Kina:

http://2op.se/2015/10/05/gmo-mikrogrisar-saldes-som-sota-husdjur-i-kina/

Nu kan vi skapa en GMO-människa:

http://2op.se/2015/03/21/nu-kan-vi-skapa-en-gmo-manniska/

610Dinesh Chauhan

TV: Indiska regeringen har en egen homeopatiminister

Varför finns en skepsis mot homeopati i Sverige? Den indiske homeopaten Dr. Dinesh Chauhan svarar.

Natur- och alternativmedicin är högt värderat i Kina och Indien. Uråldrig respekterad naturläkekunskap ledde nyligen till ett Nobelpris i medicin. Den kinesiska forskaren Youyou Tu prisades för att hon lyft fram läkeväxten artemisinin (sommarmalört) och utifrån det skapat ett botemedel mot malaria.
I Indiens regering ingår sedan 2014 en speciell minister med ansvar för den samlade holistiska hälsan. S
hripad Naik heter ministern med ansvar för Indiens departementet för Ayurveda, Yoga and Naturmedicin, Unanimedicin, Siddha and Homeopati (AYUSH).

Vid en konferens, arrangerad av Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati, träffade vi Dr Dinesh Chauhan. Han är en välkänd indisk homeopat som utbildar och håller seminarier runt om i världen. Han berättar att i Indien får den som läser medicin och homeopati samma basutbildning. Det är 5 ½ års studier som innefattar bl. a. Anatomi, fysiologi, kirurgi och patologi. Skolmedicinen arbetar tätt tillsammans med homeopatin. Dr. Dinesh Chauhan ger en bild av ett äpple, där den ena delen är den moderna medicinen som ger hjälp utifrån. Den andra delen är holistisk medicin, en hjälp som kommer inifrån. Båda tillsammans skapar en integrerad medicin, ett helt komplett äpple.

Vi ställer då frågan varför han tror att det finns en skeptisk rörelse mot homeopatin?
Se Dr. Dinesh Chauhan svar i videoklippet ovan.

 

Läs mer:

https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_AYUSH

http://www.reuters.com/article/2014/11/11/us-india-health-yoga-idUSKCN0IV13M20141111

http://www.homeopathyindia.org/home/teachers-profiles/25-dr-dinesh-chauhan

http://theothersong.com/clinic_team/dr-dinesh-chauhan/

http://2op.se/2015/10/05/uraldrig-kinesisk-lakevaxt-bakom-nobelpris-2015/

http://www.yoga-ayurveda.biz/ayurveda/unani-eller-grekisk-medicin/

http://sv.grandeimpressions.com/vad-ar-siddha-medicin/

RIKSDAG VOTE

TV: TTIP Svensk offentlighetslag anpassas – mer sekretess tillåts

Sverige vill sekretessbelägga stora delar av sin inblandning i eventuellt kommande frihandelsavtal – TTIP.

Efter president Obamas besök i Sverige hösten 2013, överlämnades en proposition med förslag på lagändringar inför Sveriges deltagande i olika frihandelsavtal. Fredrik Reinfeldt och Beatrice Ask överlämnade förslaget som innebar följande, citat:
”Syftet med sekretessbestämmelsen är att säkerställa att svenska myndigheter kan uppfylla internationella förpliktelser om sekretess och tystnadsplikt, i den utsträckning detta krävs för att Sverige ska kunna delta i det internationella samarbetet om exempelvis frihandel.”

Beslutet klubbades i riksdagen i november 2013. Från och med den 1 januari 2014 kunde då fler dokument hemligstämplas vid internationella samarbeten. Den svenska offentlighets- och sekretesslagen har alltid ansetts som ett signum för ett öppet samhälle, men nu är det alltså slut med det.

I propositionen inför beslutet pekade regeringen bl a på ett specifikt fall där lagändringen hade gjort skillnad. Exemplet beskriver när Peter Einarsson, företrädare för Ekologiska Lantbrukarna ville ta del av en i Danmark sekretessbelagd bilaga om en genmodifierad foderbeta.
Efter en del genomgångar i olika instanser, kom man fram till att det var fritt fram att läsa. Men det var då. Efter att lagen trätt i kraft, blir det nu omöjligt att ta del av den information som våra myndigheter grundar sina beslut på.
Detta bekymrar Peter Einarsson, företrädare för Ekologiska Lantbrukarna.
Han menar att den obalans som redan finns mellan en liten organisation och en stor statlig myndighet, jordbruksverket i detta fall, riskerar att bli större.

 

Se TV-inslaget om beslutet och vad det kan innebära i praktiken.

 

Läs mer:

http://2op.se/2013/11/21/sa-har-blev-beslutet/

http://2op.se/2013/11/21/ska-sverige-fa-vara-med-och-spela-internationella-matcher/

http://2op.se/2013/11/19/svensk-lagandring-ger-mer-sekretess-vid-internationella-samarbeten/

http://2op.se/2013/11/15/wikileaks-hemliga-forhandlingar-lackta-infor-frihandelsavtal/

whilde 610

Debatt: Skeptikerrörelsens trosläror

Foto: Jane Hansson


Debattinlägg av
gästskribent Stefan Whilde

Livsmedels- och Läkemedelsverket har under 2000-talet tagit sig samma agenda som FDA, ivrigt påhejade av skeptikerrörelsen i allmänhet och falangen VoF i synnerhet. I dag handlar inte svensk sjuk- och hälsovård primärt om människors hälsa och välbefinnande utan om ekonomi och makt.

Skeptikerrörelsen är från början en amerikansk åskådning som officiellt uppstod i mitten av 1970-talet. Rörelsens två grundare var professorerna Paul Kurtz och Marcello Truzzi. De sökte och fick statliga medel för att undersöka paranormala fenomen, men rörelsens egentligen avsikt var istället att angripa det som hade med paranormalitet och andlighet att göra, så småningom även allt inom det medicinska området som inte faller under begreppet allopati (”skolmedicin”).
Truzzi lämnade rörelsen redan efter kort tid och kallade senare sina forna kollegor för ”pseudoskeptiker”. Han menade att skeptikerrörelsen drevs av fanatiska personer som inte var intresserade av sanningen utan bara ville kontrollera informationsflödet på framförallt det medicinska området.

Men den här märkligt sekteristiska rörelsen levde vidare och förgrenade sig i diverse falanger. I Sverige hittar vi t ex Vetenskap och Folkbildning (VoF) samt Humanisterna (inte att förväxla med den gängse betydelsen av humanism). Dessa falanger utger sig för att vara oberoende pro klinisk vetenskap men är till stora delar en lobbyverksamhet i läkemedelsindustrins ledband. Med näbbar och klor försvarar de ideologin bakom Roosevelt-lagen som kort före andra världskriget gav FDA (United States food and drug administration) fullständig kontroll över hälsovården i USA.

Som statlig myndighet bekämpar FDA allt som kan bli ett ekonomiskt hot mot läkemedelsindustrin, däribland kosttillskott och beprövade läkekonster som klassisk homeopati och kinesisk akupunktur. Motsvarande myndigheter i Sverige är Livsmedels- och Läkemedelsverket. Dessa verk har under 2000-talet tagit sig samma agenda som FDA, ivrigt påhejade av skeptikerrörelsen i allmänhet och falangen VoF i synnerhet. I dag handlar inte svensk sjuk- och hälsovård primärt om människors hälsa och välbefinnande utan om ekonomi och makt. Och om ett medicinskt monopol som för tankarna till Nordkorea och forna Sovjet.

För att motarbeta hälsofrihet och medicinsk mångfald och för att svartmåla beprövade alternativa behandlingsmetoder inom medicin använder sig skeptikerrörelsen, inte minst då VoF-medlemmar, av väl inövade ”argument” vars enda uppgift är att förvilla och ta diskussionen bort från det egentliga ämnet. Skeptiker drillas till att attackera och förlöjliga sådant som inte faller under allopatin (skolmedicinen) med vilseledande teser om att ”allt fungerar i en petriskål” och att människor som kritiserar läkemedelsindustrin bara ägnar sig åt konspirationsteorier (vilket är en intressant paradox eftersom VoF:are och Humanister har rykte om sig att bygga egen retorik på just konspirationsteorier).

Förutom att skeptikerrörelsen uppvisar tydliga sekteristiska symtom är den i sin agenda ute efter att begränsa valfriheten för majoriteten människor. Desinformationen som rörelsen sprider slukas med hull och hår av i första hand ungdomar, inte minst män från storstäderna med akademisk (naturvetenskaplig) utbildning. Detta är en oroväckande trend då den riskerar att ytterligare försvaga svensk folkhälsa och långsiktigt urholka demokratin.

Stefan Whilde

 

Lästips 1: ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet – Hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården” av Peter C. Gøtzsche (Karneval förlag)

Lästips 2: Stefan Whildes artikel om lobbyföreningen Vetenskap och Folkbildning ”VoF- ett förvånansvärt homogent sällskap”. Länk:
http://tidningenkulturen.se/index.php/mer/debatt/108-politik/20209-vof-ett-forvanansvart-homogent-sallskap

 

 

Texten ovan är ett fristående debattinlägg av Stefan Wilde.

Den senaste tiden har det varit en livlig debatt om skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning. Föreningens medlemmar är flitigt inbjudna ”experter” i olika vetenskaps- och medicinsammanhang i media. Allt fler menar att deras seriositet bör ifrågasättas, eftersom enskilda medlemmar saknar sakkunskap i ämnen som de ändå tillåts debattera. Föreningen har också anklagas för att vara en ren lobbyorganisation för industrier som har ”vetenskapen” som grund för sina affärsidéer. Vi publicerar debattartikeln för att ge en 2nd opinion till den gängse mediabilden av föreningen.