June 6, 2018

Multipel skleros är en registrerad biverkning vid vaccin mot hepatit B

MS vaccin hepatit B

Bild: faksimil Twinrix (vaccin hepatit B) biverkningslista fass.se

En uppmärksammad EU-dom i juni 2017 fastslog att man utan vetenskaplig evidens kunde koppla uppkomsten av multipel skleros (MS) till vaccination mot hepatit B. Enligt domen kan uppkomsten av sjukdomen kopplas till vaccinet om sjukdomen debuterar i anslutning till vaccination, om patienten var frisk vid vaccinationstillfället och om det inte finns någon ärftligt koppling till sjukdomen. Man fastslog även att om en signifikant mängd liknande fall kopplas till samma vaccin, kan även det ge ett vaccin skulden för sjukdom.

Detta har upprört många vetenskapsmän, som menar att anekdoter inte kan läggas som grund för vetenskapliga frågor. Men om anekdoter i många fall går stick i stäv med vad vetenskapen säger, har då verkligen vetenskapen gjort sitt jobb? Anekdoter borde ju, om vetenskapen har rätt, spegla just den vetenskapliga bilden som man i undersökningar kommit fram till.

Ett exempel där vetenskapen ställer sig tvärs emot mängder med anekdoter är de fall av svåra sjukdomssymptom för POTS som rapporterats i samband med vaccinering mot HPV. Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) finns det inget vetenskapligt stöd för att vaccinet ligger bakom sjukdomen. Men det förklarar inte hur det trots allt kan finnas så många fall av sjuka flickor, som alla beskriver att de blev sjuka i samband med HPV-vaccinering. Det är och förblir bara ”anekdoter”, inte ”vetenskap”.

Multipel skleros registrerad som biverkning vid vaccin mot hepatit B

När det gäller den ”anekdotiska” beskrivningen för uppkomsten av MS efter hepatit B vaccination och som EU-domen handlar om, så finns det mer på fötter än bara en mans beskrivning.
I listan över registrerade biverkningar på flera olika hepatit B-vacciners bipacksedlar så finns det risk för uppkomst av MS. Enligt FASS står det som följer på listan över biverkningar hos olika vaccin mot hepatit B som tillämpas idag: (Klicka på nedan stående rubriken för att komma till respektive vaccins biverkningslista på fass.se.)

Twinrix barn och vuxna:
”Efter omfattande användning av de monovalenta hepatit A- och/eller hepatit B-vaccinerna har även följande biverkningar rapporterats i samband med vaccination:
Centrala och perifera nervsystemet – Multipel skleros, myelit, facialispares, polyneurit såsom Guillain-Barrés syndrom (med uppåtstigande paralys), optikusneurit.”

Engerix:
”Uppföljning efter lansering.
Centrala och perifera nervsystemet - Encefalit, encefalopati, kramper, paralys, neurit (inklusive Guillain-Barrés syndrom, optikusneurit och multipel skleros), neuropati, hypoestesi.”

Fendrix:
”Efter utbredd användning av hepatit B-vacciner har det i mycket sällsynta fall rapporterats synkope, paralys, neuropati, neurit (inklusive Guillain-Barrés syndrom, synnervsinflammation och multipel skleros), encefalit, encefalopati, meningit och krampanfall. Orsakssamband till vaccinet har inte fastsällts.”

HBVAXPRO:
”Följande biverkningar har rapporterats efter utbredd användning av vaccinet. Som med andra hepatit B vacciner har orsakssambandet inte alltid kunnat fastställas.
Centrala och perifera nervsystemet – Parestesier, förlamning (inklusive Bells pares, ansiktsförlamning), perifera neuropatier (polyradikuloneurit, Guillain Barrés syndrom), neurit (inklusive optikusneurit), myelit (inklusive transversell myelit), encefalit, demyeliniserande sjukdomar på centrala nervsystemet, exacerbation av multipel skleros, multipel skleros, kramper, huvudvärk, yrsel, synkope.”


Fler länkar

Dokumentärfilmen ”De vaccinerede piger”, om mängder med sjuka flickor efter HPV-vaccin:
https://www.youtube.com/watch?v=GO2i-r39hok

Övrigt:
https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2015/EMA-bekraftar—vetenskapligt-stod-saknas-for-att-HPV-vacciner-orsakar-CRPS-eller-POTS/

http://www.telegraph.co.uk/science/2017/06/22/european-court-justice-ruling-could-open-floodgates-spurious/

http://www.lakemedelsvarlden.se/eu-dom-ger-vaccin-skulden-for-sjukdom/

http://2op.se/2017/09/04/eu-dom-2017-faststaller-vaccin-orsakade-multipel-skleros-ms/

http://vaccin.me/2012/11/09/efter-vaccination-mot-hepatit-drabbades-jag-plotsligt-av-multipel-skleros/

http://vaccin.me/2012/09/04/fordelar-och-nackdelar-med-hepatit-b-vaccin/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

40 026Spamkommentarer blockerade hittillsSpam Free Wordpress

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

%d bloggare gillar detta: