May 14, 2018

Regeringen vill bygga broar mellan skol- och alternativmedicin

bro

Den 28 april 2017 kom socialdepartementet med en banbrytande nyhet. Regeringen har initierat en utredning som man skriver ska ”bidra till att öka kontakterna och förståelsen mellan den etablerade vården och den vård som är utanför den etablerade vården i syfte att öka patientsäkerheten”. Det ska alltså byggas broar mellan två världar som historiskt sett varit varandras motpol.

Sverige fick en ny patientlag den 1 januari 2015. Meningen med den var att patientens inflytande skulle stärkas, men så har det inte blivit. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys visade i sin rapport ”Lag utan genomslag” från 2017 att ingenting har hänt. I vissa fall har patientens inflytande t. o. m. blivit sämre. Patienterna involveras dåligt, blir inte lyssnade på och har för lite medbestämmande i sin egen vård.
Nu startar en ny utredning som ska ändra på den saken. Med patientinflytande och patientsäkerhet i fokus vill regeringen under två år utreda hur man kan öka tillgången till  alternativ, komplementär och integrativ medicinen som inte innefattas i traditionell vård idag. Citat ur regeringens utredningsdirektiv:
”Metoder som idag används vid vård utanför den etablerade hälso- och sjukvården kan i framtiden, efter forskning och utvärdering, bli en värdefull del av den etablerade vården”.

alternativutredning

Politikerna har alltså insett värdet i att vidga skolmedicinen och öka människors hälsofrihet. Samtidigt skriver man att friheten att välja behandlingsmetoder måste vägas mot intresset av att upprätthålla patientsäkerheten.
I Sverige har myndigheterna varit ovanligt restriktiva i sin hållning till komplementär medicin. Den allmänna opinionen och bilden som ges i media är ofta att ”alternativmedicinen” generellt sett är oseriös, girig och bara anspelar på placeboeffekten. Ett exempel på den inriktningen är debatten om Vidarkliniken i Järna, som i princip bildar två läger. På ena sidan de som anser att den antroposofiska vården är humbug och bör upphöra och på andra sidan de som uppskattar den komplementärmedicinska vården. Den senare gruppen består till stor del av nöjda patienter med  deras vänner och anhöriga.

De allra mest kritiska rösterna mot alternativ medicin har länge efterlyst en strängare lagstiftning mot vad de kallar ”kvacksalvare”. Utredningsinitiativet kan också ses som ett steg till att blidka dessa kritiker, men man får hoppas att utredarna från början har en neutral hållning.

Regeringen har utsett Kjell Asplund ledare för utredningen. Han är idag bland annat ordförande i Statens medicinsk-etiska råd. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2019.

Regeringen utreder alternativ

Läs mer:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/04/dir.201743/

http://www.regeringen.se/49930b/contentassets/6da272f3fe094da598731e27b78057e6/okat-patientinflytande-och-patientsakerhet-inom-annan-vard-och-behandling-an-den-som-bedrivs-inom-den-etablerade-varden-dir2017_43.pdf

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/04/27/utredning-om-starkt-patientsakerhet-utanfor-sjukvarden/

https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/patientlagen.2083.html

http://www.vardanalys.se/Rapporter/2017/Lag-utan-genomslag/

 

4 comments on “Regeringen vill bygga broar mellan skol- och alternativmedicin

 1. Agneta Wirberg on said:

  #Valfrivård

  Följer utvecklingen men har inte sett ett spår av patientmedverkan och inflytande, eller ens intresse för alternativa metoder, sådant och sådana som används dagligen i vårt närområde, exempelvis Tyskland.

 2. Boris Dragin on said:

  Njaaaa, jag är väl lagom imponerad av det som våra olika regeringar har velat åstadkomma eller vad de har åstadkommit sedan 1980.
  Regeringen frågar ‘experter’ när de ska informeras inför ett beslut om alternativ- och komplementärmedicin (KAM) ska införlivas i den offentliga vården. Eftersom det sällan eller aldrig finns representanter för KAM som får komma till tals, då är det den andra parten som informerar, för att inte säga lobbar, och då blir utgången given.
  Och ingen frågar patienterna vad de anser.
  På sin tid blev en Socialminister utbytt, för hon var för positivt inställd till KAM.
  Jag följer utvecklingen med intresse, men vågar inte hoppas på för mycket.

  • Paula Berntsson on said:

   Måttligt övertygad jag med. Kanske är vi för tysta, vi slitande, omtänksamma terapeuter och vi som gladeligen använder oss av terapeuter av olika slag. Varför är t.ex osteopat högskolan i Göteborg inte studiemedelsberättigad som så många andra ”onyttiga” utbildningar. ☺️

 3. GOTT UPPSÅT?!

  Fan tro’t, sa Relling.

  Sannolikt ett spel för galleriet – men visst låter det bra. Lustigt att man kommer på det först nu. Det finns goda själ att tvivla på på det goda uppsåtet – grundat på erfarenhet. Det finns flera anledningar till varför regeringen startar ett sådant projekt:

  1. Man bygger en tjusig kuliss som tyvärr lurar de flesta.
  2. Man försöker snärja integrativ medicin.
  3. Fördröjande krigföring mot integrativ medicin.
  4. Man lurar personer inom integrativ medicin att lägga kraft och energi på en ”false flag operation” – så att de inte hittar på något annat som kan störa monopolet på våra liv.

  Vill vi uppnå RESULTAT på riktigt så måste vi byta regering september 2018 och då är OmstartSverige det självklara valet för initierade medborgare … https://www.facebook.com/groups/410305089322992/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

39 922Spamkommentarer blockerade hittillsSpam Free Wordpress

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

%d bloggare gillar detta: