December 14, 2018

Krönika: Står liberalernas Anna Starbrink under påtryckningar?

640 anna humanist vof

Foto: MONTAGE – Faksimil annastarbrink.se, vof.se, humanisterna.se

Har det gått trend i att kidnappa värdegrundsladdade ord och begrepp?
Som humanist tror jag på frihet och mångfald och på individens förmåga att fatta egna beslut. För mig, som humanist, är det en självklarhet att förespråka hälsofrihet. Att vilja hindra andra människor från att få valfri hjälp vid ohälsa är helt främmande för mig.
Under många år har begreppet humanism tyvärr urholkats och förvrängts. Det finns till exempel ett förbund i Sverige som kallar sig Humanisterna, men som står för en inhuman, intolerant livssyn och med rätta fått smeknamnet (Anti)Humanisterna i folkmun (smeknamnet är för övrigt myntat av författaren, journalisten och beteendevetaren Börje Peratt). Förbundet Humanisterna är syskon till lobbyföreningen Vetenskap och folkbildning (VoF) och precis som VoF en gren på den svenska skeptikerrörelsens träd. Precis som VoF tyr sig Humanisterna till en snäv falang inom vetenskapen, ett ställningstagande som i dess dogmatiska form kan jämställas med religiös eller politisk fundamentalism.
Att rörelser lägger beslag på positivt laddade ord och sedan förvanskar dem för att så gott det går rättfärdiga den egna ljusskygga verksamheten är tyvärr ganska vanligt. VoF har försökt stjäla ordet vetenskap, men föreningen har också stulit ordet folkbildning och gjort det till något fördummande och samtidigt elitistiskt. Humanisterna har vanställt ordet humanism så att det närmast står för sin egen motsats – inhumanitet och antidemokrati.
Dessa båda föreningar jobbar för att vi i Sverige ska hålla fast vid vårt gamla medicinska monopol istället för att som i snart nog resten av världen bjuda in till ett prestigelöst och värdigt samarbete mellan läkekonster och behandlingsmetoder, till exempel allopati (skolmedicin), TCM, kinesisk akupunktur, klassisk homeopati, osteopati, näringsmedicin, Ayurveda, medicinsk yoga & meditation och örtmedicin (se Schweiz som det senaste landet i raden där hälsofrihet nu införs).
Extremistföreningen VoF, som startades 1982 och lutar sig mot en marxistisk syn på ”rättvisa” (såväl den svenske grundaren som en av de amerikanska förgrundsgestalterna, professorn Paul Kurtz, befann sig långt ute på vänsterkanten), har idag medlemmar i alla svenska riksdagspartier. Det finns alltså tydliga kopplingar mellan föreningen och beslutsfattare inom politik på riks- och regionalnivå. Kopplingar finns också till statliga myndigheter, läkemedelsindustrin och givetvis till media (inte minst flera dagstidningar och en så kallad gratistidning). Den till synes ganska oansenliga och ”demokratiskt sinnade” föreningen (färre än 3000 medlemmar år 2017) är egentligen en bakom-fasaden-rörelse som använder hot, förtal och påtryckningar för att få igenom sin agenda. Otaliga artiklar går att hitta om VoF:s hetsjakter på ”oliktänkare”.
Sedan många år tillbaka har flera landsting haft ett fruktbart samarbete med Vidarkliniken som utgör ett undantag från det karga medicinska monopolet. Vidarkliniken erbjuder en bredare vård där flera läkekonster, däribland homeopati och Ayurveda, samverkar med den allopatiska (skolmedicinska). I så motto är Vidarkliniken ett andningshål för människor som önskar välja en mer naturlig och helhetlig behandling vid ohälsa. Den rättigheten och friheten bör alla människor ha till hands.
Nu har dock Stockholms landsting bestämt sig för att bryta samarbetet med Vidarkliniken. Medan andra landsting, som till exempel Skåne, har fortsatt stort förtroende för Vidarkliniken, stänger Stockholm alltså dörren. Drivande kraft bakom beslutet är hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (Liberalerna). Starbrink har i flera sammanhang gått ut och uttalat sig negativt om ”alternativmedicin” (läkekonster som inte ingår i dagens monopol) och hon använder inte så sällan samma inövade och statiska retorik som medlemmar i föreningen VoF gör på olika debattforum i sociala medier.
Kan det vara så att politikern Anna Starbrink sympatiserar med VoF/har kontakter inom VoF? Eller ännu värre: Står Starbrink under påtryckningar från medlemmar i VoF? Detta är högst relevanta frågor som varje undersökande journalist måste ställa sig och som varje nyfiken människa måste ta reda på mer om.
Det borde rimligtvis räknas som en ordfadäs av gigantiska mått när en människa kallar sig liberal och dessutom sägs föra liberalisters talan inom formen för modern demokrati och samtidigt agerar och propagerar som en maktelit från Nordkorea eller forna Sovjet – i syfte att behålla och stärka ett förlegat och djupt hälsovådligt medicinskt monopol.
Det är hög tid att ta tillbaka liberalismen från Anna Starbrink och andra som missförstått och förvanskat dess betydelse och värdegrund. Liberalism står för valfrihet, åsiktsfrihet, tryckfrihet, religionsfrihet och HÄLSOFRIHET!
Och det är hög tid att ta tillbaka ord som vetenskap, folkbildning och humanism från ljusskygga element i samhället. Det är inte okej att kidnappa ord för eget grumligt syfte!

Stefan Whilde, författare, journalist, folkbildare.

faktabild whilde

7 comments on “Krönika: Står liberalernas Anna Starbrink under påtryckningar?

 1. Marie Georgsson on said:

  Klart att man inte hur som helst ska säga vad som helst.
  Då frågar jag mig.
  Varför sjukvården ska ha monopol på detta? Sitter de verkligen inne med alla de rätta metoderna, som går människor friska o av med sina sjukdomar, utan en massa biverkningar o tillsatser?

  VARFÖR BLIR VI DÅ INTE FRISKARE?
  VARFÖR MÅSTE JAG RESTEN AV LIVET ÄTA DESSA KEMISKA PRODUKTER SOM INTE GÖR MIG FRISK?
  De tar oftast bara bort symtomen, men inte orsaken. Finnd även de som blir sjuka av våra läkemedel.

  Däremot ska vi vara glada över de framstegen som har gjorts.
  Läkare är bäst när de gör det som de klarar bäst. Men de är inte bäst på allt.
  Förkasta inte andra kunskaper bara för att man inte kan tjäna pengar på det.
  Låt människorna få bestämma vilken form av sjukvård de vill ha.

  Kom ihåg att ”det vetenskapliga bevisen” ändrar sig genom tiden, idag har vi en vetenskap. Genom mänsklighetens varande har vi haft många vetenskaper, det är inte slut än.
  Lev väl o ta inte bort människornas rätt att bestämma över sitt eget liv.
  Vem har rätt att väga tyngden i en annans börda?
  Vem har rätt att mäta med sitt eget mått en annans liv.
  Kram.

 2. Fredrik on said:

  Love

  Tror som i vanlig ordning att det är okunskap och dålig koll på läget som råder.

  Intressant att du tar upp detta och undrar om du kan belägga dina teser?

  Samtidig som relativt nya studier visar på att det du menar skulle vara vetenskaplig grund är oftast ren gallimatias och trams.
  2 av värdens mest kända medicinska tidskrifter The Lancet och The English journal of medicine har gemensamt gått ut och menar samstämmigt att så mycket som 50% av medicinska studier är rent fusk och felaktighet. Man stödjer sig på en lång och välgjord studie från The University of British Columbia School of Medicine i Vancouver.
  Ingen av tidskrifternas chefredaktörer har velat ändra sin uppfattning efter publicering.

  Det som blivit tydligt är att politiker och landstingsdirektörer låter sig lobbas och ägnar sig åt auktoritetstroende, bara det står en docent eller professors namn som underskrift så går det bra verkar det som. Oftast är dom industrins springschasar som fått titeln för att kunna påverka. Allt från utbildning på universitet till Nobelpris är skapat av industrin. Hela designen med jäv i statliga verk, anställning av politiker efter avslutad karriär, forskningsfusk och fejkstudier blir allt mer tydlig. Skeptikerrörelser står som grindvakter och skyddar så att allt går i lås. Men hjälper även till att forma det osynliga band som finns mellan industri och politik.

  Kan man ute i Europa handskas med integrativ vård utan problem så kan man även det i Sverige, men då måste korrupta tjänstemän bort, samt en större genomskinlighet i lobbyisternas verksamhet ske. Redovisning av politikers lobbypåverkan, och ökad insyn i beslutsprocesserna.

  • Pontus Larmark on said:

   Bra där Fredrik!
   Det blir bara tydligare hur nätverken knyts allt tätare kring politik och industri. Det måste till tydligare regler och mer öppenhet så det blir lättare att granska affärerna och vänskapen dem emellan.

   Sverige börjar allt mer likna en korrupt bananrepublik där allt får hända bakom ridåer av mörkning och begravande av sanning.

   Media granskar inte heller då man tydligt ser släktskap med den industri som borde sättas under lupp. Alternativ media är det enda som är att lita på idag, resten är en hop hjärntvättade akademiker som går i ledband bredvid eliten och industrin.

   Allt fler börjar se hur det ser ut, och man har själv målat in sig i hörnet.

   Att återfår förtroendet har man bytat ut alla gamla journalister mot nya oerfarna och karriärhungriga. Hur trovärdiga är dom?
   Möjligtvis kan man forma deras hjärnor för egna behov.

   Nä det blir bara tydligare vart det barkar.

 3. Taddy Andersson on said:

  ”Love on 1 april, 2017 at 11:31 said:
  Hälsofrihet har vi i Sverige. Däremot har inte staten någon som helst rättighet att spendera skattepengar på medicinska praktiker som inte står på en vetenskaplig grund, så som Vidakliniken. Dessutom är det ett brott när kvacksalvare ljuger om de medicinska effekterna deras preparat och metoder har. Kolloidalt silver någon? Det är i värsta fall livsfarligt och i bästa fall bara farligt, klart att det inte lagligt att göra reklam för det och sälja det i Sverige…”

  Replik till ovanstående kommentar.
  Kolloidalt Silver är INTE OLAGLIGT att sälja.
  Det är en vattenreningsprodukt som står under tillsyn av Kemikalieinspektionen.
  Jag misstänker att du och många andra har missuppfattat Läkemedelsverkets försäljningsförbud mot Ionisil.
  Vad Läkemedelsverket har gjort är att man mot vite har förbjudit företaget Ionisil att sälja Kolloidalt Silver som läkemedel.
  Det finns alltså inget generellt försäljningsförbud av Kolloidalt Silver och det finns inga belägg för att det skulle vara farligt heller.
  Läkemedelsverket säger att det är förbjudet att sälja och marknadsföra produkter som man påstår fungerar som läkemedel,
  om inte produkterna är godkända för försäljning som just läkemedel.
  Helt rätt.
  Kolloidalt Silver säljs som det vattenreningspreparat det är godkänt som.”

 4. Love on said:

  Hälsofrihet har vi i Sverige. Däremot har inte staten någon som helst rättighet att spendera skattepengar på medicinska praktiker som inte står på en vetenskaplig grund, så som Vidakliniken. Dessutom är det ett brott när kvacksalvare ljuger om de medicinska effekterna deras preparat och metoder har. Kolloidalt silver någon? Det är i värsta fall livsfarligt och i bästa fall bara farligt, klart att det inte lagligt att göra reklam för det och sälja det i Sverige. Vi är ändå socialliberaler med en välfärdsstat där skatter betalar mycket vård, och alla vi ”icke-alternativa” har ingen lust att betala för er andras silverskador. Tycker du att det är en bra idé att vem som helst ska få påstå vad som helst om vad som helst på andra marknader också? Om vissa säger att klor + citron, eller cannabisolja, kan bota cancer kan väl då Marabou få gå ut och säga att deras choklad botar depression och cancer? Vi lever i post-sanningssamhället där folk tror att dom kan skapa sin egna verklighet bara de försöker hårt nog, och alternativmedicinens framfart är ett symptom på detta. Folk dör på riktigt när de nekar vetenskapligt understödd medicinering till förmån för alternativmedicin. Du har rätten till din egen hälsa (hälsofrihet), du får neka vilken behandling du vill och spendera dina egna pengar på vilken ”hälsa” du vill. Men du har inte rättigheten att tvinga oss andra skattebetalare att stå för kostnaderna. Och ingen (alternativ)medicinsk utövare/företagare har rätt att påstå saker om sina produkter och praktiker som hen inte kan bevisa, och det ska vi vara jävligt glada för, även du.

  • Taddy Andersson on said:

   En liten rättelse bara: Kolloidalt Silver är INTE OLAGLIGT att sälja. Det är en vattenreningsprodukt som står under tillsyn av Kemikalieinspektionen. Jag misstänker att du och många andra har missuppfattat Läkemedelsverkets försäljningsförbud mot Ionisil. Vad Läkemedelsverket har gjort är att man mot vite har förbjudit företaget Ionisil att sälja Kolloidalt Silver som läkemedel. Det finns alltså inget generellt försäljningsförbud av Kolloidalt Silver och det finns inga belägg för att det skulle vara farligt heller. Läkemedelsverket säger att det är förbjudet att sälja och marknadsföra produkter som man påstår fungerar som läkemedel, om inte produkterna är godkända för försäljning som just läkemedel. Helt rätt. Kolloidalt Silver säljs som det vattenreningspreparat det är godkänt som.

  • Helena on said:

   ”Vi är ändå socialliberaler med en välfärdsstat där skatter betalar mycket vård, och alla vi ”icke-alternativa” har ingen lust att betala för er andras silverskador.”/ ”…folk tror att dom kan skapa sin egna verklighet bara de försöker hårt nog, och alternativmedicinens framfart är ett symptom på detta. Folk dör på riktigt när de nekar vetenskapligt understödd medicinering till förmån för alternativmedicin.”
   Det är lika fascinerande varje gång att läsa dylika uttalanden. Jag är definitivt ingen stro förespråkare av Kolloidalt silver, visst har det nytta, inom vissa områden, har använt det någon gång när antibiotika inte fungerade t.ex. det används i en del länder för desinficering, det finns i godkända silverkompresser inom sjukvården. Men jag hör inte till de frälsta, kanske mest av den anledningen att jag vet att det finns så mycket annat som är bra också, och för att läkemedel inte ska intas som någon form av konstant kosttillägg, det ska tas som en kur! oavsett vad det är för läkemedel det handlar om. Men det är ju det det handlar om också, eller hur? Vad du helt glömmer att nämna är det stora antalet skador och även dödsfall som moderna läkemedel orsakar, varje år. E rätt känd undersökning gjord i USA för ett antal år sen visade ett snitt på närmare 800 000 dödsfall p.g.a läkemedel per år! Siffrorna för läkemedelsskador var betydligt högre. http://www.webdc.com/pdfs/deathbymedicine.pdf
   Personligen ogillar jag att betala skatt saker som skadar, samtidigt som jag måste betala själv för vård som gör mig frisk utan en massa biverkningar.

Lämna ett svar till Taddy Andersson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

42 120Spamkommentarer blockerade hittillsSpam Free Wordpress

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

%d bloggare gillar detta: