March 4, 2018

Gräsrotsrevolution för hälsofrihet och medicinsk mångfald

HOF projekt

Mer än 300 personer medverkar just nu i bokprojektet HÄLSA & FOLKBILDNING (HoF). Böcker som kan ses som en gräsrotsrevolution för större mångfald och kunskapsbildning kring människors hälsa.

Varje enskild skribent  delar med sig av sin hälsoresa för att inspirera, folkbilda och öppna ögonen för att det finns oändligt många möjligheter till god hälsa.
Vad handlar då revolutionen om? Jo, om människors rättigheter kring hälsa och sunda liv. Idag är den offentliga bilden av vad som kan skapa hälsa begränsad. Allt fler ser bortom livs- och läkemedelsverk och skapar sin egen bild. Bokprojektet HoF sätter ett fokus på det medicinska monopolet som är ur fas med tiden.

Se videotrailern till projektet här:
https://www.youtube.com/watch?v=PYq5TytD6-M

Citat:
”Politiker som inte lyssnat på människor. Människor som blir allt mer medvetna. Människor som lyssnar på människor.”

 

 

Initiativtagare är författaren & journalisten Stefan Whilde och bokförläggaren Jane Hansson.
Ansvarigt förlag: Bokförlaget Hansson@Notis.

Läs mer:
https://www.facebook.com/halsafolkbildning/?fref=nf

6 comments on “Gräsrotsrevolution för hälsofrihet och medicinsk mångfald

 1. Fantastiskt bra initiativ… Har plågamma erfarenheter och med oerhörd möda erövrade kunskaper som jag gärna skulle bidra med. Har redovisat en del av detta på min webbplats men vill gärna ha information om hur jag utformar ett bidrag – och vilket som kan vara mest intressant. Kanske något av detta: http://www.svaradoktorn.se/425558411

 2. B i s s on said:

  Med bakgrund som läkare, som under många år ägnat mig åt forskning, som till sist blev intressant för ledande forskningsinstitutioner, blev min bil krockad av någon som kom i mycket hög fart, med omedelbart svåra smärtor – inte minst i huvud och nacke.
  Efter slentrianundersökning där en slätröntgen ingick – fick jag veta att inga allvarliga skador fanns, samt att om några veckor skulle allt vara överståndet. – Så blev det dock inte. Av en händelse kom jag i kontakt med en mycket kunnig rehabiliterings-läkare. Det räckte med att denne ställde ett litet antal frågor för att jag skulle få veta att typiska tecken på allvarliga nackskador torde föreligga. Rekommendationen blev att åka till Helsingfors, Finland för att få föreslagna skador verifierade. Sagt och gjort! De föreslagna skadorna bekräftades både i Finland, men även av varandra oberoende specialister utanför Sveriges gränser.
  Ärendet hade anmälts till det försäkringsbolag där trafikförsäkringen hade betalats.
  - Klart besked från ett antal av det bolagets försäkringsläkare var att det inte fanns några skador, samt att använd undersökningsmetod inte var godkänt enligt svensk sjukvård eller Trafikskadenämnden (TSN). Att TSN var en kartellbildning enligt EU- domstolen och därför inte borde få finnas inom EU/EES-området – tycktes inte ha någon betydelse. Att den trots detta fortfarande tycks få styra hur de flesta domar leder till förlust för de skadedrabbade – tycks ingen inom rättsväsende, riksdag och regering bry sig om! Att brott mot Sveriges Läkarförbunds etiska regler, vilka redan på Hippokrates tid, för 1000-tals år sedan, skulle reglera relationerna mellan läkare och dennes patienter tycks ingen bry sig om i Sverige.
  Att drabbade gång på gång får sina skador bekräftade av varande helt oberoende experter runt om i världen med senaste utredningsmetoder tycks ingen i Sverige alls bry sig om. – Att bevisligen många försäkringsbranschens anställda experter omtolkar drabbades besvär, samt underkänner internationellt accepterade metoder tycks återkommande ske utan att riksdagen med sina utskott reagerar det minsta är minst sagt upprörande! Att brott mot etiska regler regelbundet sker, liksom mot lagstiftade beslut om ”JÄV” tycks inte få någon enda myndighet – inte ens JO eller JK att reagera visar på att Sverige inte kan anses uppfylla kraven på att vara ett ”rättssamhälle”!
  Hur länge kan domarkår, ledande professorer i juridik undvika att ta till sig dessa budskap, samt till slut fälla ljugande ”experter”, ofta professorer eller docenter vid våra ledande medicinska institutioner, för att de slentrianmässigt ljuger under den sanningsförsäkran som varje sådant vittnesmål skall inledas med – vid varje mål mellan en skadedrabbad och dennes försäkringsbolag!
  Ledande företrädare för försäkringsbranschen har medgivit att varken de själva eller branschens handläggare har någon medicinsk kunskap – utan fullständigt lutar på sina anställda försäkringsläkare med titlarna professor och docent! Att dessa har samma skyldighet att följa Hippokrates etiska regler oavsett om de fungerar på sina ordinarie tjänstgöringar som läkare vid respektive sjukhus, eller som försäkringsläkare! Detta har Sveriges Läkarförbunds nuvarande ledning bekräftat!
  Hur kommer det då sig att inga försäkringsläkare blir fällda för ytterst allvarliga brott mot läkaretikens grundläggande regler – vilket återkommande sker i alla de återkommande ersättningsprocesserna mot försäkringsgivarna, vilka utlovat stora ersättningar i enlighet med vad som står skrivet i betalda försäkringsbrev!

  Kontroll med Finansinspektionen gav beskedet att betalda försäkringspremier alltid skall leda till den ersättning som utlovats!
  Kanske dags att Finansinspektionen börjar fungera som den kontrollmyndighet den skulle vara över försäkringsbranschen??? Vilken inte tycks vara idag!

  Skall inte stiftade lagar leva upp till vad som utlovas i dem???

  • Canal2op on said:

   B i s s on

   Mycket intressant och upplysande inlägg kring din situation. Din berättelse och hur det fungerar är nog okänt för de flesta.

   • B i s s on said:

    Min situation är på intet sett unik. Alldeles för många svårt nackskadade (WAD, whiplash) upplever mer eller mindre exakt samma situationer till följd av hur olika myndigheter på alla sätt försöker att ”smita” från sina skyldigheter. Det tycks föreligga en korruption bland dem för att till varje pris förhindra att drabbades fulla problematik skall komma till allmänhetens kännedom. Politikerna vågar inte ta upp den här typen av problem till diskussion. Skulle den här typen av ärenden börja utredas ”på riktigt” skulle allmänheten i slutändan komma att börja misstro nuvarande ”samhällsordning” och fler liknande felaktigt tagna beslut i riksdagen komma att ifrågasättas.
    ”JÄV” och ”omtolkningar av drabbades skador och besvär” är legio i dagens läge! Men när inte ens JO och JK vågar, vill eller på något sätt börjar reagera – så kommer detta bara att fortsätta!
    När det svenska systemet inte lever upp till EU-domstolens domar, utan undviker att följa de löften Sverige högtidligt skriftligen medgett lovat både den och EU-kommissionen – så kan det aldrig bli någon rätsida för de drabbade i Sverige!
    Det hjälper inte att ledande politiker blir fullständigt informerade – ingenting händer ändå!
    - Hellre får svårt skadedrabbade med anhöriga ”krossas” av illa fungerande system tillåts bli förändrade, än att man skriver om felaktigt utformad lagstiftning och regelverk!
    - Att tvingas ta sina ärenden till EU-domstol eller Europadomstolen för mänskliga rättigheter kostar enormt stora summor pengar, som svårt skadade personer inte ens kan skrapa ihop under en livstid! – Varför samma korrupta system lugnt kan fortsätta att agera ”som förut”!

 3. xmaverickx on said:

  ”If you are not your own doctor, you are a fool.”
  - Hippoctares

 4. Stefan Lönn on said:

  Ett FRISKT INITIATIV som HYLLAS!!!!
  -Redigerat citat- ”(Politiker som inte lyssnat på människor) = om man är riktigt, riktigt dum.. hur ska man veta att man är riktigt,riktigt dum?…. Människor som blir allt mer medvetna = Människor som lyssnar på människor.”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

38 971Spamkommentarer blockerade hittillsSpam Free Wordpress

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

%d bloggare gillar detta: