2015 års livshotande vaccinskador från Läkemedelsverket

En 14 månaders flicka fick en livshotande mässlingsinfektion efter mässlingsvaccin, flera fall av den dödliga sjukdomen ALS uppkom efter vaccinering och livshotande magåkommor efter rotavirusvaccin hos spädbarn. Detta och mer finns att läsa bland de fall som fått livshotande tillstånd efter vaccinering hanterade av Läkemedelsverket under 2015.

 

Vacciner kan ge livshotande skador.  Det konstaterade vi efter att ha läst igenom Läkemedelsverkets första kvartalsrapport med läkemedelsbiverkningar 2016.
Vi har nu gått igenom hela 2015 års rapportering och väljer att publicera alla LIVSHOTANDE fall.
Den allmänna bilden som ges av myndigheter och vårdpersonal är att vacciner är säkra. Man medger att det sker undantag, men att vinsten generellt sett är större och man får ta det goda med det onda.
Men varför diskuteras aldrig dessa fall öppet, så man vet ATT det finns en risk? Varför väljer media att blunda för dessa fakta, som enkelt kan tas fram, då det är offentlig handling?

Vid hälsolarm som gynnar läkemedelsindustrin, som t ex ovanliga fall av influensa, där läkemedel presenteras som lösningen, skapas feta rubriker med varje dödsfall i hela världen. Men hur många som skadas allvarlig eller livshotande av vacciner, finns sällan att ta del av i det allmänna nyhetsflödet.
Förra året skapades rubriker i hela världspressen om en 18 månaders pojke som dog till följd av mässlingen i Berlin. Efter den nyheten kom flera debattartiklar och t.o.m en motion i riksdagen om att tvångsvaccinering borde införas. Ingenstans fick man ta del av hela den komplicerade medicinska bilden hos pojken, som redan var svårt sjuk. Hälsopolitikern Mario Czaja i Tyskland uttalade sig omedelbart efter dödsfallet i pressen om att införa tvångsvaccinering. Detta trots att man ännu inte hade klarlagt dödsorsaken.

 

Vi balanserar bilden genom att svart på vitt publicera det som Läkemedelsverket själva levererar.
Nedan följer ett utdrag från Läkemedelsverkets sammanställning av biverkningsrapporter handlagda under tiden 2015-01-01–2015-12-31 med LIVSHOTANDE tillstånd.
I flera fall står det ”ännu ej tillfrisknat”. Den slutgiltiga utgången har vi ingen information om.
Källa Läkemedelsverket.

FÖRTYDLIGANDE OM KÄLLAN TILL UPPGIFTERNA.
Läkemedelsverket publicerar ännu inte biverkningsrapporter på sin hemsida. Man måste anmäla sitt namn och sin e-postadress via ett formulär på hemsidan för att få tillgång till dessa uppgifter via e-mail. (Se länk nedan). Det kan vem som helst göra. Efter anmälan skickas nästkommande kvartals rapport ut. Läkemedelsverket har tidigare skrivit att öppen publicering kommer att ske, men i det senaste mailet daterat den 3 juli 2017 skriver de följande:
”OBS!! Den planerade publiceringen av kvartalslistan på Läkemedelsverkets hemsida är f n uppskjuten.”

 

Kvartal 1 – 2015-01-01-2015-03-31 – 5 st med livshotande biverkningsrapporter

 

14 månaders flicka fick livshotande mässlingsinfektion efter mässlingsvaccin:
2015-02-11, 14 månaders flicka anmälan efter Priorix:
Measles post vaccine.
LIVSHOTANDE. Ännu ej tillfrisknat.

Spädbarn fick livshotande andningsuppehåll och långsam hjärtrytm efter Infanrix och Prevenarvaccin:
2015-03-02, spädbarn, flicka anmälan efter Prevenar och Infanrix Hexa:
Bradycardia, apnoea.
LIVSHOTANDE. Tillfrisknat.

45-årig kvinna fick bl. a. livshotande allergichock, andnöd och astma efter Vaxigripvaccin:
2013-12-19 uppföljning 2014-12-12, 45-årig kvinna, anmälan efter Vaxigrip:
Palpitations, fatigue, injection site pruritus, vaccination site reaction, anaphylactic shock, c-reactive protein increased, muscular weakness, pain in extremity, sleep disorder, asthma och dyspnoea.
LIVSHOTANDE. Ännu ej tillfrisknat.

20-årig kvinna fick livshotande psykiska symptom efter Pandemrix:
2014-02-11 uppföljning 2014-12-08, 20-årig kvinna, anmälan efter Pandemrix:
Disturbance in attention, hypersomnia, burnout syndrome, depression.
LIVSHOTANDE. Ännu ej tillfrisknat.

12-årig flicka fick livshotande allergiska symptom efter Gardasil:
2014-08-04 uppföljning 2015-01-16, 12-årig flicka, anmälan efter Gardasil:
Lip swelling, swollen tongue, angioedema, urticaria.
LIVSHOTANDE. Ännu ej tillfrisknat.
610  2015-02-11 mässling

 

Kvartal 2 – 2015-04-01-2015-06-30 – 3 st med livshotande biverkningsrapporter

 

2 månaders flicka fick livshotande tarmvred efter Rotateq-vaccin:
2015-06-12 2 månaders flicka, anmälan efter Rotateq oral:
Intestinal malrotation, volvulus of small bowel.
LIVSHOTANDE biverkning. Okänt förlopp.

45-årig kvinna i livshotande tillstånd efter Vaxigrip:
2013-12-19 2015-06-09 Kvinna, 45 år, anmälan efter Vaxigrip:
Palpitations, fatigue, injection site pruritus, vaccination site reaction, anaphylactic shock, body temperature increased, c-reactive protein increased, fibromyalgia, muscular weakness, pain in extremity, sleep disorder, asthma, dyspnoea.
LIVSHOTANDE biverkning. Ännu ej tillfrisknat.

 

52-årig man fick livshotande neurologiska symptom efter TBE-vaccin:
2015-04-23, 52-årig man, anmälan efter Fsme-immun (TBE vaccin):
Loss of control of legs, dizziness, paraesthesia, dyspnoea.
LIVSHOTANDE biverkning. Ännu ej tillfrisknat.


620 2014-12-12 vaxigrip


Kvartal 3 – 2015-07-01 – 2015-09-30 – 7 st med livshotande biverkningsrapporter

 

12 veckors pojke fick linshotande andningsuppehåll efter Infanrix och pneumokockvaccin:
2015-07-16, 12 veckors pojke, anmälan efter Prevenar, Infanrix Hexa:
Apnoea.
LIVSHOTANDE biverkning. Tillfrisknat.


4 månaders flicka fick livshotande tarmåkomma efter Rotateq:
2015-08-10, 4 månaders flicka, anmälan efter Rotateq oral:
Intussusception (ett tarmavsnitt trär upp sig på ett annat).
LIVSHOTANDE biverkning. Tillfrisknat.


4 månaders hamnade i livshotande tillstånd och fick bestående men efter Rotateq, Synflorix (pneumokockvaccin) och Infanrix:
2015-08-20, 4 månaders flicka, anmälan efter Rotateq oral, Rotateq injektionsvätska, Synflorix Infanrix Hexa
:
Meningitis (hjärnhinneinflammation), sepsis (septisk chock), subdural haematoma, muscle spasms, haemorrhage intracranial (skallskada), petechiae (hudblödning).
LIVSHOTANDE biverkning. Bestående men.


34-årig kvinna fick ALS efter Pandemrix:
2015-08-26, 34-årig kvinna, anmälan efter Pandemrix:
Amyotrophic lateral sclerosis.
LIVSHOTANDE biverkning. Ännu ej tillfrisknat.
Diarie 2015-005285.


11-årig flicka fick bl. a förlamning, gångstörning och självmordstankar efter Gardasil:
2014-12-18 uppföljning 2015-08-17, 11-årig flicka, anmälan efter Gardasil:
Vomiting, fatigue, gait disturbance, malaise, pain in extremity, dizziness, headache, paralysis, syncope, suicidal ideation.
LIVSHOTANDE biverkning. Ännu ej tillfrisknat.


49-årig man fick bl. a. hjärtrubbning, artros och andningsstillestånd efter vaccin mot hepatit och difteri/stelkramp/kikhosta:
2015-08-12, 49-årig man, anmälan efter Boostrix, Twinrix:
Ventricular tachycardia, constipation, fatigue, weight decreased, osteoarthritis, renal disorder, respiratory arrest, hypertension.
LIVSHOTANDE biverkning. Ännu ej tillfrisknat.


15-årig flicka fick livshotande skador och bestående men efter Gardasil:
2015-08-20, 15-årig flicka, anmälan efter Gardasil:
Arrhythmia, abdominal discomfort, coeliac disease, food allergy, house dust allergy, blood potassium decreased, asthma.
LIVSHOTANDE biverkning. Bestående men.

 

Kvartal 4 2015-10-01 – 2015-12-30 – 6 st med livshotande biverkningsrapporter

 

Ung kvinna fick livshotande narkolepsi efter Pandemrix:
2015-09-11, uppföljning 2015-09-29, kvinna ungdom, anmälan efter Pandemrix:
Narcolepsy.
LIVSHOTANDE biverkning. Ännu ej tillfrisknat.


34-årig kvinna fick ALS efter Pandemrix:
2015-08-05, uppföljning 2015-10-29, 34-årig kvinna, anmälan efter Pandemrix:
Amyotrophic lateral sclerosis.
LIVSHOTANDE biverkning. Ännu ej tillfrisknat.
Diarie 2015-005005.


66-årig kvinna fick livshotande malign tumörsjukdom efter TBE-vaccin:
2015-10-20, 66-årig kvinna, anmälan efter Fsme-immun (TBE vaccin):
Diffuse large B-cell lymphoma.
LIVSHOTANDE biverkning. Ännu ej tillfrisknat.


84-årig man fick livshotande lunginflammation och bakterier i blodet av pneumokockvaccin:
2015-12-02, 84-årig man, Pneumovax:
Pneumonia pneumococcal, Streptococcal bacteraemia.
LIVSHOTANDE biverkning. Ännu ej tillfrisknat.


70-årig man fick ALS efter difteri och stelkrampsvaccin:
2015-09-04, uppföljning 2015-11-20 70-årig man, anmälan efter diTeBooster:
Optic nerve infarction, amyotrophic lateral sclerosis.
LIVSHOTANDE biverkning. Ännu ej tillfrisknat.

 

2 månaders pojke fick livshotande tarmbesvär och missbildning efter Rotateq:
2015-09-09, uppföljning 2015-10-20 2 månaders pojke, anmälan efter Rotateq oral:
Abdominal pain, enteritis, faeces discoloured, haematochezia, vomiting, general physical health deterioration, dehydration.
LIVSHOTANDE biverkning. Sjukhusvård, missbildning. Tillfrisknat.

 

NY2015-06-12 Rotateq massling efter vaccin

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

38 966Spamkommentarer blockerade hittillsSpam Free Wordpress

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>