November 14, 2018

Läkemedelsverket rapporterar livshotande vaccinskador

610 LMV rapporterar livshotande vaccinskador

Rapporterade vaccinbiverkningar.
Vi visar delar av Läkemedelsverkets rapporter om vaccin-biverkningar som hanterats det första kvartalet i år, 2016-01-01 – 2016-03-31. Bland dem finns tre med livshotande skador.

 

Vi får genom myndigheter, läkemedelsbolag och media höra att vacciner generellt är ofarliga. Misstänkta biverkningar avfärdas, medan larmen som faktiskt ändå kommer upp, tystas ner och möts med kritik. Att anmäla en vaccinskada kan vara komplicerat, då många fall möts av argument såsom att skada kanske ändå skulle uppkommit, utan vaccinering. Eller att symptom på skada uppkommit för lång tid efter vaccinering. Sjukvården tolkar ingen koppling och undviker grundliga undersökningar.

Varje kvartal sammanställer Läkemedelsverket en rapport, där man visar uppkomna och anmälda läkemedelsbiverkningar, inklusive vacciner. Den senaste rapporten skickades ut den 4 april 2016 och innehöll sammanlagt 2 534 anmälningar. Anmälan som gäller vacciner uppgick till 295 rapporteringar (med viss reservation).

Bland rapporterna hittar vi allvarliga, t.o.m. livshotande biverkningar av vacciner. En 13-årig flicka hamnade i ett livshotande tillstånd efter en Gardasil-vaccinering, en 21 månaders flicka fick en livshotande hjärninflammation efter en TBE-vaccinering och en 28-årig kvinna fick livshotande skador efter en vaccin mot pneumokocker.

livshotandepneumovax610

Vi visar här ett omfattande utdrag från den senaste rapporten som visar tydliga och dokumenterade fall av vaccinationsbiverkningar

Biverkningarna är skrivna i kursiv stil. De medicinska termerna kan hittas via sökning på nätet. Biverkningarna som skapat bestående men står i fet stil och livshotande skador i röd text.

Nyfödd/spädbarn         0-2 år   70 rapporteringar

Barn                          2-11 år 106 rapporteringar

Ungdom                    12-17 år  15 rapporteringar

Vuxna                      18-64 år   47 rapporteringar

Äldre                         65 år+  57 rapporteringar

SUMMA 295 rapporteringar

Här följer utdrag från Läkemedelsverkets sammanställning av biverkningsrapporter 2016-01-01–2016-03-31. Källa Läkemedelsverket.

 

Nyfödd/Spädbarn 0-2 år  (70 st rapporteringar) :

 

2014-04-02, uppföljning 2016-03-08 3 månaders pojke anmälan efter Infanrix och Prevenar (vaccin mot pneumokocker):
Muscle spasms. Sedan tillfrisknat.

2015-05-12, 18 månaders pojke anmälan efter Priorix:
Febrile convulsion. Tillfrisknat.

2015-10-16, 6 månaders pojke anmälan efter Infanrix, Polio + Hib:
Urticaria. Tillfrisknat.

2015-10-19, 6 månaders pojke anmälan efter Synflorix, Infanrix:
Local swelling, rash erythematous. Tillfrisknat.

2015-10-20, 16 dagar gammal flicka anmälan efter BCG-vaccin SSI:
Flatulence, crying. Okänt förlopp.

 

2015-11-03, 3 månaders flicka, anmälan efter Synflorix, Infanrix:
Peripheral swelling, erythema. Tillfrisknat.

2015-11-04, 1-årig pojke, anmälan efter Infanrix:
Pruritus, rash papular, skin induration. Ännu ej tillfrisknat.

2015-11-10, 1-årig flicka, anmälan efter Prevenar, Infanrix:
Vaccination site erythema, vaccination site swelling, vaccination site warmth. Tillfrisknat.

2015-11-11, 5 månaders pojke, anmälan efter Prevenar, Infanrix:
Eye swelling, nasal congestion. Tillfrisknat.

2015-11-12, 10 månaders flicka, anmälan efter Infanrix:
Injection site necrosis. Tillfrisknat.

 

2015-11-16, 3 månaders pojke, anmälan efter Prevenar, Infanrix:
Extensive swelling of vaccinated limb. Tillfrisknat.

2015-11-18, 12 veckors pojke, anmälan efter Synflorix, Infanrix:
Crying, pain, pyrexia. Tillfrisknat.

2015-11-18, 6 månaders pojke, anmälan efter Synflorix, Infanrix:
Granuloma skin. Okänt förlopp.

2015-11-20, 1-årig pojke, anmälan efter Infanrix:
Injection site granuloma, hypersensitivity. Ännu ej tillfrisknat.

2015-11-26, 3 månaders pojke, anmälan efter Synflorix, Infanrix:
Erythema, rash. Tillfrisknat.

 

2015-11-27, 1-årig flicka, anmälan efter Prevenar, Infanrix:
Pyrexia. Tillfrisknat.

2015-11-30, flicka, spädbarn, anmälan efter Infanrix:
Vaccination site induration. Ännu ej tillfrisknat.

2015-12-04, spädbarn, flicka,anmälan efter Synflorix, Infanrix:
Vaccination site erythema, erythema, skin warm. Tillfrisknat.

2015-12-07, 18 månaders flicka, anmälan efter Priorix:
Lymphadenopathy. Ännu ej tillfrisknat.

2015-12-10, 1-årig flicka, anmälan efter Infanrix:
Swelling, vaccination site warmth, erythema. Tillfrisknat.

 

2015-12-16, 3 månaders flicka, anmälan efter Infanrix, Polio+Hib:
Vaccination site granuloma. Ännu ej tillfrisknat.

2015-12-16, 22 månaders pojke, anmälan efter Priorix:
Vomiting. Tillfrisknat.

2015-12-16, 11 månaders flicka, anmälan efter Synflorix:
Vaccination site reaction. Ännu ej tillfrisknat.

2015-12-22, 13 månaders pojke, anmälan efter Infanrix:
Vaccination site induration, Ännu ej tillfrisknat.

2015-12-28, 17 månaders flicka, anmälan efter M-M-RVAXPRO (mässling-, påssjuke- och röda hund vaccin), allvarlig biverkning:
Pyrexia, rash. Okänt förlopp.

 

2015-12-28, 5 månaders pojke, anmälan efter RotaTeq oral lösning:
Intussusception. Tillfrisknat.

2016-01-07, 1-årig pojke, anmälan efter Infanrix:
Peripheral swelling, pyrexia, decreased appetite, erythema. Ännu ej tillfrisknat.

2016-01-05, 3 månaders pojke, anmälan efter RotaTeq oral lösning:
Diarrhoea, intestinal haemorrhage. Tillfrisknat.

2016-01-12, 3 månaders pojke, anmälan efter Synflorix, Infanrix:
Fatigue, pyrexia, pallor. Tillfrisknat.

2016-01-04, 5 månaders flicka, anmälan efter Synflorix, Infanrix, Polio+Hib:
Vaccination site granuloma. Ännu ej tillfrisknat.

 

2016-01-13, 1-årig flicka, anmälan efter Prevenar, Infanrix:
Vomiting, pyrexia. Ännu ej tillfrisknat.

2016-01-15, 3 månaders flicka, anmälan efter Rotarix oral suspension:
Diarrhoea, vomiting projectile, pyrexia. Tillfrisknat.

2016-01-18, 5 månaders flicka, anmälan efter Prevenar, Infanrix:
Pyrexia. Tillfrisknat.

2016-01-18, 5 månaders flicka, anmälan efter Synflorix:
Crying. Tillfrisknat.

2016-01-19, 1-årig flicka, anmälan efter Priorix:
Pruritus, rash generalised, skin warm. Ännu ej tillfrisknat.

 

2016-01-19, 3 månaders pojke, anmälan efter Synflorix, Infanrix:
Injection site nodule. Okänt förlopp.

2016-01-19, 3 månaders flicka, anmälan efter Rota Teq oral lösning:
Abdominal pain. Tillfrisknat.

2016-01-20, uppföljning 2016-02-26, 1 månaders pojke, anmälan efter Rotarix oral suspension:
Vomiting projectile, pyrexia, urticaria. Tillfrisknat.

2016-01-26, 1-årig pojke, anmälan efter Infanrix:
Hypotonia, apnoea, pallor. Tillfrisknat.

2016-01-27, 5 månaders flicka, anmälan efter Prevenar, Rota Teq oral, Infanrix:
Utricaria. Tillfrisknat.

2016-02-01, 21 månaders flicka, anmälan efter Encepur (vaccin mot TBE-virus). LIVSHOTANDE.
Encephalitis post immunisation. (Hjärninflammation efter vaccinering) Ännu ej tillfrisknat.


2016-02-01, 4 månaders pojke, anmälan efter Prevenar, Infanrix:
Excessive eye blinking, Crying, Opisthotonus. Tillfrisknat.

2016-02-01, 2 månaders pojke, anmälan efter Synflorix, Infanrix. Allvarlig biverkan:
Hypotonic-hyporesponsive episode. Tillfrisknat.

2016-02-01, 4 månaders pojke, anmälan efter Rota Teq oral lösning:
Urticaria. Tillfrisknat.

2016-02-02, 5 månaders flicka, anmälan efter Synflorix, Infanrix:
Local swelling, eczema, erythema. Tillfrisknat.

 

2016-02-02, 3 månaders flicka, anmälan efter Synflorix:
Vaccination site erythema, vaccination site swelling. Tillfrisknat.

2016-02-03, 8 veckors pojke, anmälan efter Rota Teq oral lösning. Allvarlig biverkning:
Diarrhoea, weight decreased. Tillfrisknat.

2016-02-03, 4 månaders pojke, anmälan efter Prevenar, Rotateq, Infanrix:
Altered state of consciousness, hypotonia, pallor. Tillfrisknat.

2016-02-04, 7 veckors pojke, anmälan efter Rotarix:
Abdominal pain, diarrhoea, Vomiting, Pyrexia. Tillfrisknat.

2016-02-05, uppföljning 2016-02-16, 4 månaders flicka, anmälan efter Prevenar, Rota Teq oral, Infanrix. Allvarlig biverknig:
Crying, Hypotonic-hyporesponsive episode. Tillfrisknat.

 

2016-02-08, 19 månaders pojke, anmälan efter Infanrix:
Vaccination site abscess. Ännu ej tillfrisknat.

2016-02-05, 5 månaders flicka, anmälan efter Infanrix:
Cyanosis. Tillfrisknat.

2016-02-09, 7 veckors flicka, anmälan efter RotaTeq oral:
Vaccination complication, fontanelle depressed. Tillfrisknat.

2016-02-09, 14 månaders pojke, anmälan efter Infanrix. Allvarlig biverkning:
Injection site abscess sterile. Ännu ej tillfrisknat.

2016-02-10, 3 månaders flicka, anmälan efter Prevenar, Pentavac. Allvarlig bivekning:
Depressed level of consciousness, Respiratory arrest. Tillfrisknat.

 

2016-02-12, 14 veckors flicka, anmälan efter Synflorix, Infanrix. Allvarlig biverkning.
Vomiting, crying, fatigue, pyrexia, altered state og consciousness, hypotonia, apnoeic attack. Tillfrisknat.

2016-02-17, 12 veckors flicka, anmälan efter Synflorix, Infanrix:
Fatigue, swelling, hypotonia, erythema, pallor. Okänt förlopp.

2016-02-12, 1-årig flicka, anmälan efter Synflorix, Infanrix:
Vaccination site granulorna. Tillfrisknat.

2016-02-12, 2 månaders pojke, anmälan efter Synflorix, Infanrix.
Crying. Tillfrisknat.

2016-02-19, 3 månaders flicka, anmälan efter Prevenar:
Crying, seizure. Ännu ej tillfrisknat.

 

2016-02-22, 5 veckors flicka, anmälan efter Rotarix. Allvarlig biverkning:
Abdominal pain, Vomiting. Tillfrisknat.

2016-02-24, 1 månaders flicka, anmälan efter Rotarix:
Vomiting, crying, pain, food aversion. Tillfrisknat.

2016-03-04, 1-årig pojke, anmälan efter Infanrix. Allvarlig biverkning:
Vaccination site swelling, myositis. Tillfrisknat.

2016-03-04, 9 veckors pojke, anmälan efter RotaTeq oral. Allvarlig biverkning.
Enteriris. Ännu ej tillfrisknat.

2016-03-15, 12 månaders pojke, anmälan efter Prevenar, Infanrix. Allvarlig biverkning:
Pyrexia, ear infection, viral infection, cough, rhinorrhoea. Okänt förlopp.

 

2016-03-17, 6 månaders flicka, anmälan efter RotaTeq oral. Allvarlig biverkning.
Intussusception. Okänt förlopp.

2015-12-09, 6 månaders flicka, anmälan efter Infanrix:
Pyrexia, dermatitis atopic. Ännu ej tillfrisknat.

2015-12-25, 25 dagars pojke, anmälan efter RotaTeq oral:
Constipation. Okänt förlopp.

2016-02-18, 6 veckors flicka, anmälan efter RotaTeq oral. Allvarlig biverkning.
Eye swelling, diarrhoea, haematochezia, vomiting, fatigue. Ännu ej tillfrisknat.

2016-03-06, uppföljning 2016-03-30, spädbarn pojke, anmälan efter Infanrix. Allvarlig biverkning:
Injection site nodule, pyrexia, muscular weakness, apathy, respiratory arrest. Okänt förlopp.


FORTSÄTTNING
KLICKA HÄR FÖR NÄSTA SIDA BARN 2-11 ÅR….

 

 

nära livshotande gardasil

6 comments on “Läkemedelsverket rapporterar livshotande vaccinskador

 1. Bo Sonnsjö on said:

  Månne publiceringarna är gjorda för att ständigt få höra att man inte fungerar som man borde. Döljer under bordet!

  Har månne myndigheten rapporterat om all korruption uppe i USAs ledande kontrollmyndighet, eller att ledande vaccinproducenter har tvingats till enorma skadestånd till följd av avslöjad korruption?
  Vilka stora vaccinproducenter skulle kunna bli dragna inför rätta och fällda – om inte allvarliga brott faktiskt skett? De om några torde ha ekonomiska resurser att betala internationellt ledande advokatverksamheter så att de inte i ”onödan” skulle behöva ta från sina enorma vinster genom att producera vacciner och mediciner vilka inte fungerat – annat än som rena ”vinstmaskinerna”???

  Vem kan eller vågar svara på de frågorna utan att bli påhoppade för ”osaklighet”

 2. Hoppas alla soM läser också funderar hur många hundratusen vaccinationer det utförs i Sverige varje år. Artikeln visar med all tydlighet att biverkningar förekommer, men i väldigt liten utsträckning.

  • Det är många som inte anmäls också..

  • Anonym on said:

   Det tog Tre år innan någon läkare vågade anmäla min vaccinskada av pandemrix, dessförinnan sa många läkare att vi vet att vaccinet gjort dig sjuk, men Ingen läkare vågade anmäla och ingen skrev det någonstans i min journal (har jag sett bakefter i min journal)

   • Anonym on said:

    Du kan anmäla själv också.

    Jan har i övrigt helt rätt.
    Man bör vara medveten om att många fler hade fått skador och dött om vi inga vaccin hade, jämfört med dagens biverkningar av nämnda vaccin.

 3. Stefan Whilde on said:

  Väldigt viktig artikel! Hoppas att många läser den och tar del av uppgifterna.

Lämna ett svar till Stefan Whilde Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

41 732Spamkommentarer blockerade hittillsSpam Free Wordpress

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

%d bloggare gillar detta: