March 4, 2018

..forts. Läkemedelsverket rapporterar vaccinbiverkningar – Barn 2 – 11 år

LMV rapport skador forts

Ett utdrag från Läkemedelsverkets sammanställning av biverkningsrapporter 2016-01-01–2016-03-31. Källa Läkemedelsverket.

 

Barn 2-11 år (106 st rapporteringar) :

 

2014-03-25, uppföljning 2016-02-23 5-årig pojke anmälan efter Infanrix Polio:
Peripheral swelling, pyrexia, headache, rash. Tillfrisknat.

2015-10-13, 5-årig flicka anmälan efter Infanrix Polio:
Hypersensitivity. Ännu ej tillfrisknat.

2015-10-13, 6-årig pojke anmälan efter Tetravac:
Pyrexia, vaccination site erythema, vaccination site pain, vaccination site swelling, pallor. Tillfrisknat.

2015-10-13, 5-årig flicka anmälan efter Infanrix, Polio + Hib:
Syncope. Tillfrisknat

 

2015-10-15, 5-årig flicka anmälan efter Infanrix, Polio + Hib:
Palpitations, abdominal pain, vomiting, extensive swelling of vaccinated limb, pyrexia, vaccination site pain. Ännu ej tillfrisknat.

2015-10-16, 8-årig flicka anmälan efter Priorix:
Chills. Ännu ej tillfrisknat.

2015-10-20, 5-årig pojke anmälan efter Infanrix, Polio + Hib:
Local swelling, erythema. Tillfrisknat.

2015-10-20, 5-årig pojke anmälan efter Infanrix, polio:
Vaccination site erythema, vaccination site pruritus, vaccination site swelling. Ännu ej tillfrisknat.

2015-10-22, 5-årig flicka anmälan efter Infanrix, Polio + Hib:
Vomiting, pyrexia, vaccination site swelling, musculoskeletal stiffness. Tillfrisknat.

 

2015-10-22, 5-årig pojke anmälan efter Infanrix, Polio + Hib:
Vaccination site erythema, Vaccination site swelling. Ännu ej tillfrisknat.

2015-10-22, 5-årig pojke anmälan efter Tetravac:
Swelling, erythema. Ännu ej tillfrisknat.

2015-10-22, 5-årig pojke anmälan efter Tetravac:
Injection site erythema, injection site swelling. Tillfrisknat.

2015-10-26, 8-årig flicka anmälan efter Priorix:
Parotid gland enlargement. Ännu ej tillfrisknat.

2015-10-27, 6-årig flicka anmälan efter Pentavac:
Feeling hot, oedema, swelling, mobility decreased, skin erythema. Tillfrisknat.

 

2015-10-27, 5-årig pojke, anmälan efter Infanrix, Polio + Hib:
Vaccination site erythema. Tillfrisknat.

2015-10-27, 5-årig pojke, anmälan efter Infanrix, Polio + Hib:
Feeling hot, erythema. Tillfrisknat.

2015-10-27, 5-årig flicka, anmälan efter Infanrix, Polio + Hib:
Pyrexia, erythema. Tillfrisknat.

2015-10-29, 11-årig pojke, anmälan efter M-M-RVAXPRO (mässling-, påssjuke- och röda hund vaccin):
Eye pain, pyrexia, Headache, Somnolence. Tillfrisknat.

2015-11-06, 5-årig pojke, anmälan efter Infanrix, Polio + Hib:
Peripheral swelling, erythema. Tillfrisknat.

 

2015-11-04, 6-årig pojke, anmälan efter Priorix:
Pyrexia, neck pain. Tillfrisknat.

2015-11-06, 8-årig pojke, anmälan efter Priorix:
Urticaria. Tillfrisknat.

2015-11-10, 5-årig pojke, anmälan efter Infanrix, Polio+Hib:
Injection site erythema, injection site pain, injection site swelling, pyrexia, headache. Tillfrisknat.

2015-11-11, 5-årig pojke, anmälan efter Tetravac:
Extensive swelling of vaccinated limb. Tillfrisknat.

2015-11-12, 8-årig flicka, anmälan efter Infanrix, Polio:
Injection site erythema, malaise, pyrexia. Ännu ej tillfrisknat.

 

2015-11-17, 5-årig pojke, anmälan efter Tetravac:
Swelling, erythema. Tillfrisknat.

2015-11-17, 5-årig pojke, anmälan efter Tetravac:
Pyrexia, swelling. Tillfrisknat.

2015-11-17, 5-årig pojke, anmälan efter Tetravac:
Swelling, tenderness, erythema. Tillfrisknat.

2015-11-24, 5-årig pojke, anmälan efter Tetravac:
Peripheral swelling, pain in extremity, erythema. Tillfrisknat.

2015-11-20, 5-årig pojke, anmälan efter Tetravac:
Swelling, erythema, prutius. Tillfrisknat.

 

2015-11-27, 5-årig flicka, anmälan efter Pentavac:
Vaccination site pain, vaccination site swelling, rash macular. Tillfrisknat.

2015-12-02, 11-årig flicka, anmälan efter Gardasil:
Cellulitis. Okänt förlopp.

2015-12-07, 11-årig flicka, anmälan efter Gardasil:
Somnolence. Tillfrisknat.

2015-12-04, 5-årig pojke, anmälan efter Infanrix, Polio:
Peripheral swelling, haematoma. Tillfrisknat.

2015-12-09, 7-årig flicka, anmälan efter Priorix:
Nausea, vomiting. Tillfrisknat.

 

2015-12-15, 5-årig flicka, anmälan efter Tetraxim (stelkramp, difteri, kikhosta och polio):
Vaccination site erythema, vaccination site swelling, vaccination site warmth. Tillfrisknat.

2015-12-15, 5-årig flicka, anmälan efter Pentavac:
Vaccination site eczema. Ännu ej tillfrisknat.

2015-12-15, 12-årig flicka, anmälan efter Gardasil:
Syncope. Tillfrisknat.

2015-12-18, 5-årig flicka, anmälan efter Tetraxim:
Vomiting, pyrexia, vaccination site pain, vaccination site pruritus, vaccination site rash, vaccination site swelling, vaccination site warmth. Ännu ej tillfrisknat.

2015-12-18, 5-årig pojke, anmälan efter Tetraxim:
Feeling hot, peripheral swelling, erythema, pruritus. Ännu ej tillfrisknat.

 

2015-12-22, 5-årig pojke, anmälan efter Tetraxim, allvarlig biverkning:
Vomiting, vaccination site erythema, vaccination site swelling, depressed level of consciousness, febrile convulsion. Sjukhusvård, tillfrisknat.

2015-12-22, 5-årig flicka, anmälan efter Tetraxim:
Peripheral swelling, pyrexia,erythema. Tillfrisknat.

2015-12-23, 5-årig pojke, anmälan efter Tetraxim:
Peripheral swelling, pyrexia,erythema. Tillfrisknat.

2015-12-28, 5-årig pojke, anmälan efter Infanrix, Polio+Hib:
Pruritus. Tillfrisknat.

2016-01-05, 5-årig flicka, anmälan efter Infanrix, Polio+Hib. Allvarlig biverkning.
Peripheral swelling, pyrexia, erythema. Tillfrisknat.

 

2016-01-04, 3-årig flicka, anmälan efter Infanrix:
Vaccination site granuloma, allergy to metals. Ännu ej tillfrisknat.

2016-01-12, 5-årig pojke, anmälan efter Pentavac:
Injection site erythema, injection site swelling, pruritus, urticaria. Tillfrisknat.

2016-01-13, 5-årig flicka, anmälan efter Tetraxim:
Vaccination site erythema, vaccination site swelling, vaccination site warmth. Okänt förlopp.

2016-01-20, 6-årig flicka, anmälan efter Pamdemrix. Allvarlig biverkning.
Seizure. Tillfrisknat efter sjukhusvård.

2016-01-20, 5-årig flicka, anmälan efter Tetraxim:
Peripheral swelling, pyrexia, pain in extremity, erythema. Ännu ej tillfrisknat.

2016-01-21, 5-årig flicka, anmälan efter Tetraxim:
Pyrexia, vaccination site erythema, vaccination site pain, vaccination site swelling, vaccination site warmth. Tillfrisknat.

2016-01-22, 6-årig pojke, anmälan efter Pamdemrix:
Tic. Tillfrisknat.

2016-01-22, 5-årig flicka, anmälan efter Tetravac:
Vaccination site hypersensitivity. Tillfrisknat.

2016-01-25, 5-årig pojke, anmälan efter Tetraxim:
Swelling, erythema. Tillfrisknat.

2016-01-26 10-årig flicka, anmälan efter Gardasil. Allvarlig biverkning.
Pyrexia, headache. Ännu ej tillfrisknat.

 

2016-01-26, 8-årig flicka, anmälan efter Priorix:
Face oedema, pyrexia. Tillfrisknat.

2016-01-26, 5-årig flicka, anmälan efter Tetraxim:
Vaccination site erythema, vaccination site swelling. Tillfrisknat.

2016-01-29, 5-årig pojke, anmälan efter Tetraxim.
Peripheral swelling, erythema, pruritus. Tillfrisknat.

2016-02-02, 5-årig flicka, anmälan efter Tetraxim:
Fatigue, local reaction, pyrexia, swelling, erythema. Tillfrisknat.

2016-02-02, 5-årig pojke, anmälan efter Tetraxim:
Fatigue, local swelling, pain, erythema. Tillfrisknat.

 

2016-02-02, 8-årig flicka, anmälan efter Priorix. Allvarlig biverkning:
Eye oedema, lip oedema, face oedema, pyrexia. Tillfrisknat.

2016-02-03, 4-årig pojke, anmälan efter Tetraxim:
Peripheral swelling. Tillfrisknat.

2016-02-04, 5-årig pojke, anmälan efter Tetraxim:
Pyrexia, erythema. Tillfrisknat.

2016-02-04, 6-årig flicka, anmälan efter Pandemrix. Allvarlig biverkning:
Cataplexy, narcolepsy. Bestående funktionsnedsättning.

2016-02-04, 5-årig pojke, anmälan efter Tetracav:
Pyrexia, vaccination site erythema, vaccination site swelling, pain in extremity, headache. Tillfrisknat.

 

2016-02-05, 5-årig pojke, anmälan efter Tetraxim:
Pyrexia, vaccination site erythema, vaccination site swelling. Tillfrisknat.

2016-02-05, 5-årig pojke, anmälan efter Tetraxim. Allvarlig biverkning:
Injection site erythema, injection site extravasation, pain, pyrexia. Tillfrisknat.

2016-02-08, 5-årig flicka, anmälan efter Tetraxim. Allvarlig biverkning:
Skin reaction. Tillfrisknat.

2016-02-08, 5-årig pojke, anmälan efter Tetraxim. Allvarlig biverkning:
Pyrexia, vaccination site erythema, vaccination site swelling, vaccination site warmth. Tillfrisknat.

2016-02-08, 5-årig flicka, anmälan efter Tetraxim. Allvarlig biverkning:
Vaccination site erythema, vaccination site irritation, vaccination site warmth. Tillfrisknat.

 

2016-02-08, 5-årig pojke, anmälan efter Tetraxim. Allvarlig biverkning:
Vaccination site erythema, vaccination site swelling, vaccination site warmth. Tillfrisknat.

2016-02-08, 5-årig flicka, anmälan efter Tetraxim. Allvarlig biverkning:
Feeling hot, erythema, skin tightness. Tillfrisknat.

2016-02-05, 5-årig flicka, anmälan efter Tetraxim:
Swelling, erythema, skin warm. Okänt förlopp.

2016-02-08, 5-årig pojke, anmälan efter Tetraxim:
Pain, swelling, erythema, pruritus. Tillfrisknat.

2016-02-09, 5-årig pojke, anmälan efter Tetraxim:
Pyrexia, vaccination site rash, vaccination site warmth. Ännu ej tillfrisknat.

 

2016-02-09, 5-årig pojke, anmälan efter Tetraxim:
Vaccination site erythema, vaccination site swelling, vaccination site warmth. Tillfrisknat.

2016-02-11, 5-årig pojke, anmälan efter Tetraxim:
Fatigue, peripheral swelling, erythema. Ännu ej tillfrisknat.

2016-02-11, uppföljning 2016-02-18, 8-årig flicka, anmälan efter Pandemrix. Allvarlig biverkan:
Cataplexy, narcolepsy. Bestående funktionsnedsättning.

2016-02-11, 5-årig pojke, anmälan efter Tetraxim:
Vaccination site erythema, vaccination site pain, vaccination site swelling, vaccination site warmth. Ännu ej tillfrisknat.

2016-02-12, flicka okänt, anmälan efter Infanrix, Polio+Hib. Allvarlig biverkning:
Vaccination site granuloma, hair growth abnormal, pigmentation disorder. Ännu ej tillfrisknat.

 

2016-02-12, 5-årig pojke, anmälan efter Tetraxim:
Pyrexia, vaccination site erythema, pain in extremity. Tillfrisknat.

2016-02-15, 5-årig flicka anmälan efter Tetraxim. Allvarlig biverkning:
Local reaction, pyrexia, urticaria. Ännu ej tillfrisknat.

2016-01-26, 5-årig flicka anmälan efter Tetraxim:
Pyrexia, swelling, erythema. Tillfrisknat.

2016-02-16, 5-årig pojke, anmälan efter Infanrix. Allvarlig biverkning:
Pain, vaccination site erythema, musculoskeletal stiffness. Sjukhusvård, okänt förlopp.

2016-02-16, 5-årig pojke, anmälan efter Tetraxim:
Vaccination site brusing, vaccination site erythema, pruritus. Tillfrisknat.

 

2016-02-16, 5-årig pojke, anmälan efter Tetraxim:
Vaccination site erythema, vaccination site swelling. Okänt förlopp.

2016-02-16, 10-årig flicka, anmälan efter Gardasil:
Fatigue, pyrexia. Tillfrisknat.

2016-02-18, 5-årig pojke, anmälan efter Tetraxim:
Pyrexia, erythema. Ännu ej tillfrisknat.

2016-02-18, 5-årig pojke, anmälan efter Tetraxim:
Injection site induration, pyrexia, erythema. Okänt förlopp.

2016-02-19, 5-årig pojke, anmälan efter Tetraxim:
Pyrexia, vaccination site erythema, vaccination site pain, vaccination site swelling, cough. Ännu ej tillfrisknat.

 

2016-02-19, 5-årig pojke, anmälan efter Infanrix, Polio+Hib:
Pyrexia, vaccination site erythema, vaccination site pain, vaccination site swelling. Tillfrisknat.

2016-02-25, 6-årig flicka, anmälan efter Tetraxim:
Vaccination site erythema. Vaccination site swelling. Okänt förlopp.

2016-02-25, 4-årig flicka, anmälan efter Tetraxim:
Feeling hot, pain in extremity, erythema. Tillfrisknat.

2016-02-26, 4-årig pojke, anmälan efter Tetraxim. Allvarlig biverkning:
Pruritus, urticara. Ännu ej tillfrisknat.

2016-03-17, 4-årig pojke, anmälan efter Tetraxim. Allvarlig biverkning:
Vaccination site reaction. Tillfrisknat.

 

2016-03-04, 5-årig pojke, anmälan efter Tetraxim:
Feeling hot, peripheral swelling, erythema, pruritus. Tillfrisknat.

2016-03-04, 4-årig pojke, anmälan efter Tetraxim:
Swelling, vaccination site erythema, vaccination site pruritus. Tillfrisknat.

2016-03-07, 5-årig flicka, anmälan efter Tetraxim:
Vaccination site rush. Tillfrisknat.

2016-03-08, 5-årig pojke, anmälan efter Tetraxim:
Local reaction, peripheral swelling, erythema. Tillfrisknat.

2016-03-08, 5-årig flicka, anmälan efter Tetraxim:
Local swelling, pain, erythema. Tillfrisknat.

 

2016-03-16, 4-årig pojke, anmälan efter Tetraxim:
Vaccination site erythema, vaccination site swelling, skin tightness. Tillfrisknat.

2016-03-17, 5-årig pojke, anmälan efter Tetraxim:
Peripheral swelling, erythema. Tillfrisknat.

2016-03-21, 5-årig pojke, anmälan efter Tetraxim:
Vaccination site erythema, vaccination site swelling. Tillfrisknat.

2015-12-10, 11-årig flicka, anmälan efter Vaxigrip:
Nausea, dizziness, cold sweat. Ännu ej tillfrisknat.

2015-12-18, 7-årig pojke anmälan efter Priorix:
Pyrexia, rash. Ännu ej tillfrisknat.

 

2016-03-09, 9-årig flicka, anmälan efter Pamdemrix. Allvarlig biverkning.
Epilepsy. Sjukhusvård, ännu ej tillfrisknat.

2016-03-15, 5-årig flicka, anmälan efter Tetraxim:
Vaccination site erythema, rash. Ännu ej tillfrisknat.

 

KLICKA HÄR FÖR NÄSTA SIDA UNGDOM 12-17 ÅR:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

38 967Spamkommentarer blockerade hittillsSpam Free Wordpress

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

%d bloggare gillar detta: